0918.924.388

Chính sách & Quy định chung

  02/02/2018

1.  Quy định về tài khoản

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng tham gia Chương trình học tập trực tuyến tại Smartrain.vn, Smartrain.vn quy định một số nội quy về học tập và sử dụng tài khoản như sau:

-    Đăng ký tài khoản:
Khách hàng đăng ký tài khoản học tập qua địa chỉ: http://smartrain.vn/dang-ky.html
Khách hàng sử dụng tài khoản đã đăng ký, đăng nhập vào hệ thống và mua khóa học.
Trong trường hợp quên mật khẩu, khách hàng có thể chủ động lấy lại mật khẩu ở mục Quên mật khẩu tại: http://smartrain.vn/quen-mat-khau.html
Khách hàng có thể lấy lại mật khẩu qua email đã đăng ký tài khoản.

-    Tranh chấp tài khoản/ vi phạm quy định bảo mật tài khoản:
Trường hợp tranh chấp tài khoản/ nghi ngờ vi phạm quy định bảo mật tài khoản, Smartrain.vn có toàn quyền kiểm tra và xử lý theo quy định:

+ Trường hợp tranh chấp tài khoản:

Bước 1: Khóa tài khoản tạm thời trong vòng 30 ngày.

Bước 2: Trong vòng 30 ngày, xác minh chủ tài khoản dựa vào chứng cứ sau: Thông tin cá nhân, email đã xác thực khi đăng ký tài khoản, giấy tờ chứng minh việc mua khóa học thành công. Sau khi được xác minh, bạn có thể tiếp tục học tập. Trường hợp tài khoản đã được smartrain.vn hỗ trợ lấy lại sau lần tranh chấp đầu tiên, chủ tài khoản cần xác thực email để tránh tình trạng mất tài khoản. Nếu tiếp tục xảy ra tranh chấp lần thứ 2, smartrain.vn sẽ không hỗ trợ lấy lại tài khoản.

Bước 3: Sau 30 ngày, nếu không xác minh được bạn là chủ tài khoản, smartrain.vn sẽ mở lại tài khoản. Tuy nhiên, smartrain.vn sẽ không hỗ trợ lấy lại tài khoản.

+ Trường hợp vi phạm quy định bảo mật tài khoản:

Bước 1: Khóa tài khoản tạm thời trong vòng 10 ngày.

Bước 2: Trong vòng 10 ngày, smartrain.vn sẽ tiến hành thu thập các bằng chứng về việc vi phạm quy định bảo mật tài khoản và thông tin đến chủ tài khoản.

Trường hợp không phát hiện vi phạm, smartrain.vn sẽ tiến hành mở lại tài khoản.
Trường hợp phát hiện vi phạm bảo mật thông tin tài khoản lần 1, smartrain.vn sẽ khóa tài khoản cảnh cáo trong vòng 30 ngày.
Trường hợp phát hiện vi phạm bảo mật thông tin tài khoản lần 2, smartrain.vn sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn.

2. Vi phạm bản quyền

Smartrain.vn tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Smartrain.vn yêu cầu người sử dụng dịch vụ tại Smartrain.vn cũng như vậy. Mọi vi phạm bản quyền của Smartrain.vn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền sở hữu trí tuệ.

3. Văn hóa ứng xử

Khách hàng cần tuân thủ theo hướng dẫn và hợp tác với đại diện Smartrain.vn trong các trường hợp hỗ trợ xử lý sự cố. Nếu khách hàng có thái độ không hợp tác với đại diện, Smartrain.vn có quyền từ chối yêu cầu hỗ trợ của khách hàng.
Khách hàng cần giữ thái độ, cử chỉ văn minh, lành mạnh trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Smartrain.vn

4. Cam kết đã đọc, hiểu và đảm bảo thực hiện các điều khoản dịch vụ tại Smartrain.vn

Khách hàng cam kết đã đọc, hiểu và đảm bảo thực hiện các điều khoản về chính sách và dịch vụ Smartrain.vn quy định.
Trong trường hợp gặp các sự cố không mong muốn hoặc có vấn đề cần phản ánh, khách hàng có thể liên hệ tới hotline 0918 924 388 để được hỗ trợ.