0918.924.388

Các Đối tác tham gia hợp tác trên hệ thống SMARTRAIN.VN - Đào Tạo Trực Tuyến Thông Minh là những đơn vị đào tạo hàng đầu trong các lĩnh vực: Tài chính – Kế toán, Quản trị doanh nghiệp, Kỹ năng làm việc, mỗi đối tác đều có thế mạnh riêng về các lĩnh vực đào tạo. Với mục tiêu trọng tâm “Đào tạo theo vị trí làm việc”, sự tham gia của các Đối tác trong việc xây dựng các khóa học hấp dẫn theo tiêu chuẩn SMARTRAIN, đã tạo nên những chương trình thực sự chất lượng, gắn liền thực tế với vị trí làm việc tại doanh nghiệp, mang lại giá trị cho học viên.

 

 

 • CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐÔNG NAM Á

  Công ty Luật Hợp danh Đông Nam Á trở thành một trong những đối tác chiến lược cuả Viện Quản trị Tài chính AFC trong việc kết hợp tham gia dự án Đào tạo Trực tuyến Thông minh SMARTRAIN.VN. Xem thêm
 • CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC 2&H

  Công ty TNHH Đào tạo và Hỗ trợ Giáo dục 2&H là một trong những đối tác chiến lược cuả Viện Quản trị Tài chính AFC trong việc kết hợp tham gia dự án đào tạo trực tuyến thông minh SMARTRAIN.VN. Xem thêm
 • CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN QUẢN LÝ MCaD

  Công ty CP Tư vấn & Phát triển Quản lý (MCaD) trở thành một trong những đối tác chiến lược cuả Viện Quản trị Tài chính AFC trong việc kết hợp tham gia dự án đào tạo trực tuyến thông minh SMARTRAIN.VN. Xem thêm
 • VIỆN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH AFC

  Viện Quản Trị Tài Chính AFC là một trong những đối tác chiến lược trong việc kết hợp tham gia dự án đào tạo trực tuyến thông minh trên hệ thống SMARTRAIN.VN. Xem thêm