0918.924.388

Bạn đã biết những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

  06/03/2020

Trong quá trình làm việc, kế toán thuế rất dễ mắc phải sai lầm nếu như không tập trung, đặc biệt với những sinh viên mới vào nghề. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ những sai lầm cơ bản nhất để giúp công việc kế toán thuế :

Bật mí những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết.

Bật mí những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết.

Đối với hóa đơn mua hàng

Lỗi không kiểm tra cẩn thận các thông tin trên hóa

Không có dấu giám đốc hoặc chữ ký của bên mua hàng trên hóa đơn.

Thiếu dữ liệu để hạch toán vì thiếu bảng kê đi kèm.

Đối với kê khai thuế

Kê khai thuế GTGT hàng tháng

Lỗi cơ bản thường gặp phải khi làm kế toán thuế.

Thông tin khi kê khai thuế bị sai: Mã số thuế, tên doanh nghiệp, địa chỉ, hóa đơn bị sửa…

Ghi chung một dòng cả doanh thu và thuế đầu ra.

Không ghi thời hạn thanh toán khi hóa đơn GTGT đầu vào trên 20 triệu.

Không đóng dấu giáp lai tờ khai GTGT hàng tháng.

Thiếu hạch toán, kê khai thuế đúng thời hạn, không đúng thuế suất.

Kê khai thuế TNCN

Không hoàn thành đủ các loại tài liệu như bảng đăng kí tiền lương, thiếu hợp đồng lao động.

Không có bảng kê hồ sơ quyết toán thuế.

Tiến hành kê khai thuế không đúng thời hạn thoe quy định.

Nắm rõ những sai lầm cơ bản này để hạn chế được tối đa những rủi ro

 

Đối với sổ sách kế toán thuế

Thiếu báo cáo chi tiết phải thu của khách hàng.

Thiếu đối chiếu công nợ phải trả cho nhà cung cấp, công nợ cần có chữ ký, dấu của cả hai bên.

Lỗi trình bày chưa rõ ràng các khoản chi phí.

Thiếu bảng trích khấu hao tài sản cố định, bảng phẩn bổ nguyên vật liệu. Nếu có, nhiều khi lại phản ảnh không đúng so với hạch toán chi tiết.

Hi vọng rằng, bài viết đã liệt kê một số lỗi thường gặp phải khi làm kế toán thuế. Sẽ hạn chế những sai lầm cơ bản này trong quá trình làm việc.

 • Nội dung cơ bản kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định tại Việt Nam

  Nội dung cơ bản kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định tại Việt Nam

 • Tìm hiểu những sai lầm trong việc hạch toán mà kế toán hay mắc phải

  Tìm hiểu những sai lầm trong việc hạch toán mà kế toán hay mắc phải

 • Bạn đã biết những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

  Bạn đã biết những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

 • Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

  Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

 • Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

  Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

 • Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

  Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp

  Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp