0918.924.388

Điểm mặt những công việc một kế toán thuế phải làm

  22/04/2020

Công việc của một kế toán thuế không giống như những nhân viên kế toán khác. Bởi kế toán thuế mang tính chất chuyên biệt và có nhiều nét đặc trưng. Nhiều người nghĩ rằng, là nhân viên kế toán chắc chắn sẽ làm được việc của một kế toán thuế. Tuy nhiên thực tế thì lại không như vậy. Vậy những công việc chính của một kế toán thuế là làm những gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Công việc chính của một kế toán thuế

Kế toán thuế phải:

- Nộp tờ khai thuế GTGT và bảng báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn (đầu vào và đầu ra) của DN trong tháng vừa qua (chậm nhất là ngày 20 hàng tháng). 

- Nộp tờ khai thuế TNDN hàng quý đối với hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong quý vừa qua.

- Nộp báo cáo tài chính của năm vừa qua (chậm nhất ngày 31/ 3 hàng năm).

Ngoài những công việc định kỳ hàng tháng, hàng năm thì kế toán thuế cũng cần phải xử lý những công việc phát sinh khác.

Trách nhiệm công việc của một Kế toán thuế

- Kế toán thuế là người trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh.

- Kế toán thuế có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu:

+ Hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của từng cở.

+ Bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu.

+ Biên bản trả nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh.

+ Số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán.

- Hàng tháng, kế toán thuế phải có trách nhiệm:

+ Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất.

+ Lập báo cáo tổng hơpk thuế GTGT đầu vào của toàn Công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.

+ Báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của công ty.

+ Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới/ điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

+ Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.

+ Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.

+ Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

+ Lập kế hoạch thuế giá trị giá tăng, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách.

- Kế toán thuế có trách nhiệm kiểm tra:

+ Hóa đơn đầu vào, phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan.

+ Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.

- Hàng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở toán công ty.

- Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để cơ sở biết thực hiện.

.....

 • Tôi là nhân viên bán hàng, Smartrain có khóa học trực tuyến nào phù hợp với tôi không

  Tôi là nhân viên bán hàng, Smartrain có khóa học trực tuyến nào phù hợp với tôi không

 • Kế toán công nợ là gì và những công việc phải làm

  Kế toán công nợ là gì và những công việc phải làm

 • Các vấn đề pháp lý Startup thường gặp

  Các vấn đề pháp lý Startup thường gặp

 • Những nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư

  Những nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư

 • Nhà Kinh doanh có khác với Nhà Quản trị?

  Nhà Kinh doanh có khác với Nhà Quản trị?

 • Phân biệt quản trị doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp

  Phân biệt quản trị doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp

 • Chân dung của một người bán hàng chuyên nghiệp

  Chân dung của một người bán hàng chuyên nghiệp

 • Một Kế toán trưởng giỏi cần phải có những kỹ năng nào

  Một Kế toán trưởng giỏi cần phải có những kỹ năng nào