0918.924.388

Giám đốc dự án có vai trò, trách nhiệm như thế nào đối với doanh nghiệp?

  09/01/2020

Muốn trở thành Giám đốc quản lý dự án thì bạn phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định, trình độ chuyên môn về chuyên ngành xây dựng phù hợp với yêu cầu của dự án, có chứng nhận nghiệp vụ về quản lý dự án cũng như các điều kiện tương ứng với mỗi hạng mục riêng.

Chức năng của Giám đốc dự án

Mỗi người quản lý dự án sẽ có nhiệm vụ hàng ngày khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực, phạm vi ngành, dự án. Tuy nhiên, chức năng, trách nhiệm chung của Giám đốc dự án vẫn gồm 4 công việc chính: Lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo hướng dẫn và kết thúc dự án.

Chức năng của Giám đốc dự án

Lập kế hoạch

Dù nhiều ý tưởng nhưng không phải lúc nào cũng được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn đề ra trong ngân sách, thời hạn thực tếm do đó lập kế hoach là mấu chốt quan trọng. Một Giám đốc dự án giỏi sẽ là người quản lý tốt, có kế hoạch chặt chẽ, có khả năng thay đổi để có được hiệu quả tối ưu nhất.

Bước đầu tiên của một dự án là xác định những gì phải làm và thực hiện chúng như như thế nào. Giám đốc dự án lập kế hoạch, thiết lập mục tiêu, cách đạt được mục tiêu đó với các nguồn lực, các bên liên quan. Khi đã thiết lập được rồi thì cần phải xác định được nhóm hoặc cá nhân tham gia vào dự án sẽ đảm nhận công việc gì, phân bổ, sắp xếp nhiệm vụ cho cấp dưới, điều này rất quan trọng để tạo ra một ngân sách khả thi.

Tổ chức

Chức năng tổ chức liên quan đến việc ủy thác, phân bổ công việc. Với vai trò là người lãnh đạo, Giám đốc dự án cần xác định được ai là người làm nhiệm vụ này, ai đảm nhận công việc kia để đáp ứng được thời hạn hoàn thành dự án. Trong bước tổ chức thì chia thành nhiều công việc chi tiết.

Hướng dẫn

Giám đốc dự án giống như thuyền trưởng dẫn dắt, lãnh đạo cấp dưới  thực hiện dự án, đảm bảo đi theo đúng tiến độ dự án, kế hoạch đã đề ra. Theo dõi dự án để sớm nắm bắt được dấu hiệu của các vấn đề mới, nhanh chóng xử lý được các tình huống phát sinh.

Kết thúc dự án

Khi dự án đóng, Giám đốc dự án có chức năng đánh giá các nhóm và kết quả thực hiện so với mục tiêu đề ra.

Nhiệm vụ của Giám đốc dự án

Tùy thuộc vào mỗi lĩnh vực mà giám đốc dự án sẽ có nhiệm vụ cụ thể khác nhau nhưng nhìn chung thì họ sẽ có danh sách công việc điển hình. Giám đốc dự án có nhiệm vụ tiếp nhận toàn bộ các thông tin dự án do ban giám đốc chuyển giao, tham gia với ban lãnh đạo thương lượng điều khoản hợp đồng với khách hàng cho đến khi ký kết chính thức hợp đồng.

Nhiệm vụ của Giám đốc dự án

Ngoài ra họ còn chịu trách nhiệm quản lý hợp đồng đã ký kết, việc thanh toán theo hợp đồng, danh mục hồ sơ hoàn công của dự án, đại diện công ty hoàn thành các thủ tục theo quy định. Bên cạnh đó, Giám đốc dự án cũng tham giam vào công tác tuyển dụng, bố trí điều hành nhân sự. Phát triển thương hiệu của doanh nghiệp, đồng thời tìm kiếm dự án khác, tư vấn cho chủ đầu tư.

- Lập kế hoạch dự án và thực hiện chúng.

- Quản lý, đưa ra biện pháp, hướng dẫn nhân viên giải quyết các khó khăn trong công việc

- Hỗ trợ thu thập tài nguyên cho dự án

- Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho nhân viên cấp dưới, giám sát dự án, đảm bảo thu được kết quả  hoàn thành  tốt nhất.

- Lập ngân sách hợp lý cho từng dự án.

- Phân tích rủi ro, quản lý các rủi ro đó và các vấn đề liên quan.

- Làm việc với các nhà cung cấp, đối tác, khách hàng và cấp trên.

- Kiểm soát chất lượng dự án.

Khóa học Giám đốc dự án tại Smartrain.vn

>>> Khóa học Giám đốc dự án tại Smartrain.vn

 • Nội dung cơ bản kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định tại Việt Nam

  Nội dung cơ bản kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định tại Việt Nam

 • Tìm hiểu những sai lầm trong việc hạch toán mà kế toán hay mắc phải

  Tìm hiểu những sai lầm trong việc hạch toán mà kế toán hay mắc phải

 • Bạn đã biết những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

  Bạn đã biết những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

 • Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

  Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

 • Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

  Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

 • Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

  Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp

  Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp