0918.924.388

Hệ thống công cụ quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả

  29/06/2018

Để sử dụng dòng tiền một cách hiệu quả, mỗi doanh nghiệp đều cần những công cụ tối thiểu cho hoạt động quản trị tài chính của mình. Sau đây là tổng hợp hệ thống công cụ quản trị tài chính cần có ở doanh nghiệp.

Những công cụ vàng giúp quản trị tài chính doanh nghiệp

Các định chế, quy tắc quản lý doanh nghiệp

Các định chế về tổ chức và hoạt động, cùng các nội quy, quy tắc quản lý nguồn tài lực của doanh nghiệp rất đa dạng, có thể kể đến như:

- Định chế về quyền của cổ đông và đối xử bình đẳng với cổ đông

- Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong quản trị doanh nghiệp

- Định chế công bố thông tin minh bạch

- Trách nhiệm của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát

Bản thân mỗi doanh nghiệp phải am hiểu, tuân thủ và sử dụng các định chế, quy tắc trên như công cụ để thực hiện nghĩa vụ và bảo vệ quyền và lợi ích của mình, có như thế hoạt động của doanh nghiệp mới hợp pháp, tận thu mọi nguồn lực và sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về thu, chi

Các bộ phận trọng tâm của kế hoạch tài chính doanh nghiệp là kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch đầu tư tài chính, kế hoạch phân bổ, sử dụng nguồn lực, kế hoạch vay và trả nợ, kế hoạch lập quỹ dự phòng và bảo tồn vốn,… Sử dụng thông minh các công cụ kế hoạch tài chính cả về ngắn hạn và dài hạn, biết điều phối và điều chỉnh kế hoạch sẽ giúp doanh nghiệp quản lý tài chính một cách hiệu quả nhất.

Phân tích tài chính

Doanh nghiệp cần thường xuyên phân tích tài chính, nêu ra tình hình hoạt động, sử dụng nguồn tài lực trong kinh doanh. Từ đó làm cho nguồn tài chính doanh nghiệp luôn bám sát mục tiêu phục hồi kinh tế, nâng cao hiệu quả của dòng tiền. Phân tích tài chính chỉ đạt kết quả tốt nhất khi nó được dựa trên hệ thống phương pháp khoa học, dựa vào các nguồn tài liệu và thông tin tin cậy, xác thực.

Phân tích tài chính – công cụ hữu hiệu của quản lý tài chính doanh nghiệp

Đòn bẩy kinh tế

Đòn bẩy kinh tế là sự phân tích mối liên hệ giữa chi phí biến đổi và chi phí cố định của doanh nghiệp. Một tỉ lệ đòn bẩy kinh tế cao có thể giúp doanh nghiệp tạo ra nhiều tiền hơn từ mỗi doanh số tăng thêm. Một số đòn bẩy kinh tế có thể kể đến như đòn bẩy tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi doanh nghiệp... Nhà quản trị tài chính muốn sử dụng tốt các công cụ đòn bẩy này phải công khai, minh bạch, dân chủ và công bằng, tránh lạm dụng, tùy tiện sử dụng mà mang lại những kết quả tiêu cực.

Đòn bẩy kinh tế - yếu tố không kém quan trọng trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Hệ thống thông tin kinh tế - tài chính

Thông tin là một công cụ không thể thiếu của nhà quản lý tài chính, nhà quản trị không thể làm gì nếu không có đủ thông tin cần thiết. Những thông tin nhà quản trị tài chính có được là từ ngân hàng dữ liệu phong phú của doanh nghiệp. Những thông tin đó sẽ được phân tích làm sáng tỏ, và trở thành điểm nhấn quan trọng để nhà quản trị tài chính doanh nghiệp cân nhắc và đưa ra quyết định.

 • 06 yêu cầu chuyên môn đối với một Giám đốc Tài chính (CFO)

  06 yêu cầu chuyên môn đối với một Giám đốc Tài chính (CFO)

 • Văn bằng, chứng chỉ là gì? Giá trị của văn bằng và chứng chỉ theo Luật giáo dục hiện nay

  Văn bằng, chứng chỉ là gì? Giá trị của văn bằng và chứng chỉ theo Luật giáo dục hiện nay

 • Phân tích PESTEL là gì? Và những yếu tố kinh doanh quan trọng của mô hình PESTEL

  Phân tích PESTEL là gì? Và những yếu tố kinh doanh quan trọng của mô hình PESTEL

 • Chứng chỉ CFA là gì ? Tại sao nên theo học chứng chỉ này?

  Chứng chỉ CFA là gì ? Tại sao nên theo học chứng chỉ này?

 • Phát hiện tờ 50 đô la mới của Úc bị lỗi sai chính tả

  Phát hiện tờ 50 đô la mới của Úc bị lỗi sai chính tả

 • Làm thế nào để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) chuyên nghiệp?

  Làm thế nào để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) chuyên nghiệp?

 • Ý nghĩa các chức danh CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO là gì?

  Ý nghĩa các chức danh CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO là gì?

 • Cùng tìm hiểu về khái niệm phân tích hành vi khách hàng

  Cùng tìm hiểu về khái niệm phân tích hành vi khách hàng