0918.924.388

Hệ thống công cụ quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả

  29/06/2018

Để sử dụng dòng tiền một cách hiệu quả, mỗi doanh nghiệp đều cần những công cụ tối thiểu cho hoạt động quản trị tài chính của mình. Sau đây là tổng hợp hệ thống công cụ quản trị tài chính cần có ở doanh nghiệp.

Những công cụ vàng giúp quản trị tài chính doanh nghiệp

Các định chế, quy tắc quản lý doanh nghiệp

Các định chế về tổ chức và hoạt động, cùng các nội quy, quy tắc quản lý nguồn tài lực của doanh nghiệp rất đa dạng, có thể kể đến như:

- Định chế về quyền của cổ đông và đối xử bình đẳng với cổ đông

- Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong quản trị doanh nghiệp

- Định chế công bố thông tin minh bạch

- Trách nhiệm của Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát

Bản thân mỗi doanh nghiệp phải am hiểu, tuân thủ và sử dụng các định chế, quy tắc trên như công cụ để thực hiện nghĩa vụ và bảo vệ quyền và lợi ích của mình, có như thế hoạt động của doanh nghiệp mới hợp pháp, tận thu mọi nguồn lực và sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về thu, chi

Các bộ phận trọng tâm của kế hoạch tài chính doanh nghiệp là kế hoạch nguồn vốn, kế hoạch đầu tư tài chính, kế hoạch phân bổ, sử dụng nguồn lực, kế hoạch vay và trả nợ, kế hoạch lập quỹ dự phòng và bảo tồn vốn,… Sử dụng thông minh các công cụ kế hoạch tài chính cả về ngắn hạn và dài hạn, biết điều phối và điều chỉnh kế hoạch sẽ giúp doanh nghiệp quản lý tài chính một cách hiệu quả nhất.

Phân tích tài chính

Doanh nghiệp cần thường xuyên phân tích tài chính, nêu ra tình hình hoạt động, sử dụng nguồn tài lực trong kinh doanh. Từ đó làm cho nguồn tài chính doanh nghiệp luôn bám sát mục tiêu phục hồi kinh tế, nâng cao hiệu quả của dòng tiền. Phân tích tài chính chỉ đạt kết quả tốt nhất khi nó được dựa trên hệ thống phương pháp khoa học, dựa vào các nguồn tài liệu và thông tin tin cậy, xác thực.

Phân tích tài chính – công cụ hữu hiệu của quản lý tài chính doanh nghiệp

Đòn bẩy kinh tế

Đòn bẩy kinh tế là sự phân tích mối liên hệ giữa chi phí biến đổi và chi phí cố định của doanh nghiệp. Một tỉ lệ đòn bẩy kinh tế cao có thể giúp doanh nghiệp tạo ra nhiều tiền hơn từ mỗi doanh số tăng thêm. Một số đòn bẩy kinh tế có thể kể đến như đòn bẩy tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi doanh nghiệp... Nhà quản trị tài chính muốn sử dụng tốt các công cụ đòn bẩy này phải công khai, minh bạch, dân chủ và công bằng, tránh lạm dụng, tùy tiện sử dụng mà mang lại những kết quả tiêu cực.

Đòn bẩy kinh tế - yếu tố không kém quan trọng trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Hệ thống thông tin kinh tế - tài chính

Thông tin là một công cụ không thể thiếu của nhà quản lý tài chính, nhà quản trị không thể làm gì nếu không có đủ thông tin cần thiết. Những thông tin nhà quản trị tài chính có được là từ ngân hàng dữ liệu phong phú của doanh nghiệp. Những thông tin đó sẽ được phân tích làm sáng tỏ, và trở thành điểm nhấn quan trọng để nhà quản trị tài chính doanh nghiệp cân nhắc và đưa ra quyết định.

 • Các lỗi về hóa đơn và mức xử phạt mới nhất kể từ năm 2022

  Các lỗi về hóa đơn và mức xử phạt mới nhất kể từ năm 2022

 • Những lợi ích bất ngờ của đào tạo trực tuyến

  Những lợi ích bất ngờ của đào tạo trực tuyến

 • 18 trang web tra cứu thông tin dân kinh tế cần phải biết

  18 trang web tra cứu thông tin dân kinh tế cần phải biết

 • 3 điều để cuộc sống trở nên viên mãn

  3 điều để cuộc sống trở nên viên mãn

 • Lợi ích của đào tạo Inhouse tới doanh nghiệp

  Lợi ích của đào tạo Inhouse tới doanh nghiệp

 • Những câu nói hay, truyền cảm hứng cho bạn

  Những câu nói hay, truyền cảm hứng cho bạn

 • Netflix chuẩn bị cho chạy quảng cáo trên nền tảng

  Netflix chuẩn bị cho chạy quảng cáo trên nền tảng

 • Bí quyết tăng hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp trong thời kỳ biến động

  Bí quyết tăng hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp trong thời kỳ biến động