0918.924.388

Kế toán công nợ là gì và những công việc phải làm

  18/05/2020

Kế toán công nợ là một vị trí khá quan trọng trong hệ thống kế toán doanh nghiệp. Vậy kế toán công nợ là gì? Công việc chính của họ là gì? Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Công nợ và kế toán công nợ là gì?

Công nợ

Công nợ được chia thành 2 loại: Công nợ phải thu và công nợ phải trả.

Công nợ phải thu: là tiền sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, khoản đầu tư tài chính nhưng chưa thu được tiền. Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên,...là những đối tượng cần theo dõi.

Công nợ phải trả: là các khoản phải trả cho nhà cung cấp về vật tư, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa dịch vụ mà DN chưa thanh toán cho các đơn vị liên quan. Kế toán theo dõi theo từng đối tượng cụ thể.

Ngoài 2 loại chính trên, trong doanh nghiệp còn có các khoản công nợ khác như: thu hộ nội bộ, khoản tạm ứng, tiền bồi thường, khoản phải trả cho nhân viên, khoản phải nộp cho nhà nước,...

Kế toán công nợ

Kế toán công nợ có vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp. Họ thực hiện theo dõi các khoản phải thu và các khoản nợ phải trả. Chính vì vậy kế toán công nợ góp phần rất lớn vào việc đảm bảo nguồn lực tài chính doanh nghiệp.

Công việc chính của kế toán công nợ

Dưới đây là quy trình cũng như công việc kế toán công nợ phải làm:

 • Nhận hợp đồng kinh tế từ các bộ phận và có trách nhiệm kiểm tra chúng, thêm mã khách hàng và mã nhà cung cấp, vào mã hợp đồng.
 • Nhận các đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng hoặc nhà cung cấp.

 • Xác nhận hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán.

 • Kiểm tra công nợ và lập thông báo thanh toán công nợ.

 • Liên lạc thường xuyên với các bộ phận có liên quan đến quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng.

 • Theo dõi tình hình và khả năng thanh toán của khách hàng, tách các khoản nợ khi khách hàng thanh toán

 • Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ, đặc biệt là những khoản công nợ khó đòi, khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp.

 • Lập bút toán kết chuyển.

 • Kiểm tra báo cáo công nợ và lập báo cáo công nợ đặc biệt.

 • Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng và những thông tin chung về công nợ.

 • Kiểm tra số liệu công nợ, đối chiếu công nợ với khách hàng và nhà cung cấp.

 • Theo dõi công nợ tạm ứng của cán bộ công nhân trong công ty.

 • Theo dõi các khoản công nợ khác, đặc biệt là những khoản vay cá nhân, khoản vay của cán bộ.

 • Tại sao mọi thành viên BLĐ & đội ngũ nhân viên công ty bạn đều nên học trên hệ thống Smart Train

  Tại sao mọi thành viên BLĐ & đội ngũ nhân viên công ty bạn đều nên học trên hệ thống Smart Train

 • Gia nhập top 3% giám đốc tài chính thành công nhất ngành dọc của bạn

  Gia nhập top 3% giám đốc tài chính thành công nhất ngành dọc của bạn

 • Kế toán học gì để x 10 thu nhập

  Kế toán học gì để x 10 thu nhập

 • Tự do tài chính thật sự là gì? Tại sao nguyên tắc quản lý tiền bạc của các triệu phú thực tế khác xa trong sách?

  Tự do tài chính thật sự là gì? Tại sao nguyên tắc quản lý tiền bạc của các triệu phú thực tế khác xa trong sách?

 • Để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) - Đỉnh cao nghề kế toán tài chính - cần những yêu cầu gì?

  Để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) - Đỉnh cao nghề kế toán tài chính - cần những yêu cầu gì?

 • Vai trò tối quan trọng của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

  Vai trò tối quan trọng của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

 • Bài học quản trị từ 5 điểm chung ở các doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất 2020 giữa bối cảnh khủng hoảng

  Bài học quản trị từ 5 điểm chung ở các doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất 2020 giữa bối cảnh khủng hoảng

 • Tại sao AFC là đơn vị số 1 Việt Nam về đào tạo tài chính chuyên nghiệp?

  Tại sao AFC là đơn vị số 1 Việt Nam về đào tạo tài chính chuyên nghiệp?