0918.924.388

Khái niệm chỉ số Return On Equity (ROE) là gì? Hướng dẫn cách tính ROE

  10/02/2020

Đây là một thuật ngữ trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh biểu trưng cho lợi nhuận trên vốn của chủ sở hữu.Bài viết sau sẽ phân tích một cách ngắn gọn và chính xác về chỉ số Return On Equity (ROE) mà bất kỳ ai khi muốn tự kinh doanh hay đầu tư đều phải nắm rõ.

Hiểu và nắm rõ về chỉ số ROE

Chỉ số ROE là gì?

Chỉ số ROE trong tiếng Anh là Return On Equity - một thuật ngữ trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh biểu trưng cho lợi nhuận trên vốn của chủ sở hữu. Ngoài ra, chỉ số ROE còn phản ánh chân thực năng lực sử dụng đồng vốn làm thế nào để sinh lời.

Cách tính ROE cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần lấy lợi nhuận sau thuế chia cho vốn của chủ sở hữu và nhân cho 100%. Tất cả con số trong phép tính này đều phải dựa vào bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo tài chính cuối kỳ.

Công thức tính ROE

Trong đó, lợi nhuận ròng sau thuế chính là thu nhập dành cho cổ phiếu thường bên cạnh đó vốn chủ sở hữu chính là tổng số vốn của chủ sở hữu.

Chỉ số ROE mang lại tầm nhìn chính xác cho doanh nghiệp

Chỉ số Return On Equity  (ROE) mang ý nghĩa rất quan trọng trong kinh doanh, theo các chuyên gia nếu chỉ số ROE của một doanh nghiệp chỉ tăng trong một năm gần nhất, còn lại những năm khác đều tăng giảm thất thường thì khả năng là hoạt động kinh doanh đánh giá là thiếu sự ổn định. Và ngược lại, chỉ số ROE của một doanh nghiệp tăng đều và ổn định qua các năm chứng tỏ  doanh nghiệp đó sử dụng nguồn vốn rất hiệu quả.

 (Tổng Hợp)

 

 • Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

  Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

 • Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

  Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

 • Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

  Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp

  Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp

 • Khám phá các loại hệ số thanh toán quan trọng

  Khám phá các loại hệ số thanh toán quan trọng

 • Tìm hiểu về thu nhập bình quân đầu người là gì?

  Tìm hiểu về thu nhập bình quân đầu người là gì?

 • Những cách để trở thành một nhà đầu tư thông minh

  Những cách để trở thành một nhà đầu tư thông minh