0918.924.388

Khám phá các loại hệ số thanh toán quan trọng

  15/02/2020

Bạn có biết hệ số thanh toán sẽ thể hiện năng lực tài chính của doanh nghiệp về khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh, hệ số thanh toán tiền mặt. Cùng Smartrain.vn  tìm hiểu về các loại hệ số thanh toán quan trọng qua bài viết dưới đây.

Hệ số thanh toán là năng lực tài chính của doanh nghiệp (Nguồn: Internet)

Hệ số thanh toán ngắn hạn là gì?

Còn được biết đến với khái niệm hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn hay hệ số khả năng thanh toán hiện thời. Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn phản ánh khách quan chân thực khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn cho doanh nghiệp.

Hệ số thanh toán của một doanh nghiệp luôn luôn biến động không ngừng (Nguồn Internet)

1. Công thức tính hệ số thanh toán ngắn hạn:

Hệ số thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn chia cho Nợ ngắn hạn

Hệ số thanh toán ngắn hạn đo lường khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp với số tài sản ngắn hạn mà doanh nghiệp hiện có. Nó đảm bảo tài sản ngắn hạn với nợ ngắn hạn mà doanh nghiệp buộc phải thanh toán trong kỳ.

Bên cạnh đó, hệ số thanh toán ngắn hạn càng lớn thì khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp càng cao và việc rủi ro phá sản của doanh nghiệp càng thấp.

2. Hệ số thanh toán nhanh

Công thức tính như sau : Hệ số thanh toán nhanh bằng Tài sản lưu động và  đầu tư ngắn hạn - Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn.

Hệ số thanh toán nhanh mà nhỏ hơn một thì doanh nghiệp đang gặp khó khăn khi thanh toán nợ ngắn hạn, nếu hệ số này thấp hơn so với khả năng thanh toán hiện hành chứng tỏ doanh nghiệp đang quá phụ thuộc vào hàng tồn kho.

3. Hệ số thanh toán tiền mặt

Hệ số thanh toán phụ thuộc rất nhiều vào quy mô của doanh nghiệp (Nguồn: Internet)

Công thức tính như sau: Hệ số thanh toán tiền mặt bằng Tiền và các khoản tương đương tiền / Nợ ngắn hạn

Khác với hệ số thanh toán nhanh, hệ số thanh toán tiền mặt có chỉ số càng cao thì rủi ro về thanh toán càng thấp, nhưng hệ số này cao quá cũng không hẳn là tốt vì khi ấy hiệu quả sử dụng vốn sẽ thấp đi.

(Tổng Hợp)

 • Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

  Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

 • Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

  Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

 • Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

  Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp

  Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp

 • Khám phá các loại hệ số thanh toán quan trọng

  Khám phá các loại hệ số thanh toán quan trọng

 • Tìm hiểu về thu nhập bình quân đầu người là gì?

  Tìm hiểu về thu nhập bình quân đầu người là gì?

 • Những cách để trở thành một nhà đầu tư thông minh

  Những cách để trở thành một nhà đầu tư thông minh