0918.924.388

Nguồn nhân lực là gì? Vai trò của hoạch định nguồn nhân lực là gì?

  04/07/2018

Nguồn nhân lực là một trong những nhân tố chủ chốt quyết định sự thành bại của cả một doanh nghiệp. Chính vì thế việc quản trị và hoạch định nguồn nhân lực luôn được các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Vậy nguồn nhân lực là gì?

Nguồn nhân lực là gì?

Khái niệm nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực là gì? Nhân lực là gì?

Nhân lực được định nghĩa bao gồm toàn bộ các tiềm năng của con người trong một tổ chức (từ nhân viên cho tới lãnh đạo cấp cao).

Nguồn nhân lực là nguồn lực của mỗi cá nhân bao gồm cả thể lực và trí lực.

Thể lực chính là tình trạng sức khỏe, sức lực của người đó, phụ thuộc vào thu nhập, chế độ ăn uống, ngủ, nghỉ, sinh hoạt, chế độ làm việc…

Trí lực chính là nguồn lực tiềm tàng trong mỗi người bao gồm trí thức, tài năng, năng khiếu của mỗi con người.

Hoạch định nguồn nhân lực là gì?

Hoạch định nguồn nhân lực trong tổ chức doanh nghiệp

Hoạch định nguồn nhân lực chính là quá trình đánh giá, xác định nhu cầu về nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức và xây dựng các kế hoạch lao động để đáp ứng được các nhu cầu đó.

Hoạch định nguồn nhân lực bao gồm việc sau:

- Ước tính cần bao nhiêu người có trình độ thích ứng để thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra?

- Ước tính có bao nhiêu người sẽ làm việc cho tổ chức?

- Lựa chọn các giải pháp để cân đối cung và cầu nhân lực của tổ chức tại thời điểm thích ứng trong tương lai.

Vai trò của hoạch định nguồn nhân lực

Vai trò của hoạch định nguồn nhân lực là gì?

Hoạch định nguồn nhân lực giữ vai trò trung tâm trong quản lý chiến lược nguồn nhân lực.

Lực lượng lao động có kỹ năng của tổ chức chính là lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình xây dựng các chiến lược nguồn nhân lực và thiết lập các chương trình hoặc các chiến thuật để thực hiện các chiến lược nguồn nhân lực đó.

Do vậy, vai trò của hoạch định nguồn nhân lực chính là giúp cho tổ chức đạt được mục tiêu công việc.

Cụ thể hơn thì hoạch định nguồn nhân lực giúp cho tổ chức đạt được các lợi ích trực tiếp và gián tiếp sau:

- Chủ động thấy trước các khó khăn và tìm cách khắc phục.

- Xác định rõ khoảng cách giữa tình trạng hiện tại và định hướng tương lai của tổ chức, doanh nghiệp.

- Tăng cường sự tham gia của những người quản lý trực tuyến vào quá trình kế hoạch hóa chiến lược.

- Nhận rõ sự hạn chế và cơ hội của nguồn nhân lực trong tổ chức.

Hoạch định nguồn nhân lực có ảnh hưởng đến sự hoàn thiện tổ chức và hiệu quả của nó tùy thuộc vào ức độ phù hợp của chiến lược nguồn nhân lực với chiến lược tổng thể của tổ chức, đặc trưng của tổ chức, năng lực của tổ chức, sự thay đổi của môi trường.

Vì lý do trên nên khi ra quyết định hoạch định nguồn nhân lực cần phải quan tâm đến các chiến lược khác của tổ chức như chiến lược tài chính, thị trường, sản phẩm cũng như các thay đổi của môi trường kinh doanh.

Hoạch định nguồn nhân lực có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của tổ chức.

Hoạch định nguồn nhân lực cũng có quan hệ chặt chẽ với kế hoạch chiến lược sản xuất kinh doanh của tổ chức. Để đạt được mục tiêu trong thời gian dài, mỗi tổ chức phải có một tập hợp những người lao động với kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết, hợp lý với công việc.

Hoạch định nguồn nhân lực cũng là cơ sở cho các hoạt động biên chế nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Ví dụ: Để tuyển dụng những lao động mới, tổ chức doanh nghiệp cần làm rõ các vấn đề bao gồm: loại công việc cần tuyển lao động, số lượng cần tuyển, khi nào cần tuyển…

Hoạch định nguồn nhân lực cũng nhằm điều hòa cho các hoạt động nguồn nhân lực.

Trên đây là những thông tin về nhân lực, nguồn nhân lực và vai trò của hoạch định nguồn nhân lực trong các tổ chức. Hi vọng bài viết trên cung cấp cho bạn đầy đủ những thông tin cần thiết.

Tham khảo thêm bài viết: Quản lý nhân sự là gì

 • Tại sao mọi thành viên BLĐ & đội ngũ nhân viên công ty bạn đều nên học trên hệ thống Smart Train

  Tại sao mọi thành viên BLĐ & đội ngũ nhân viên công ty bạn đều nên học trên hệ thống Smart Train

 • Gia nhập top 3% giám đốc tài chính thành công nhất ngành dọc của bạn

  Gia nhập top 3% giám đốc tài chính thành công nhất ngành dọc của bạn

 • Kế toán học gì để x 10 thu nhập

  Kế toán học gì để x 10 thu nhập

 • Tự do tài chính thật sự là gì? Tại sao nguyên tắc quản lý tiền bạc của các triệu phú thực tế khác xa trong sách?

  Tự do tài chính thật sự là gì? Tại sao nguyên tắc quản lý tiền bạc của các triệu phú thực tế khác xa trong sách?

 • Để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) - Đỉnh cao nghề kế toán tài chính - cần những yêu cầu gì?

  Để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) - Đỉnh cao nghề kế toán tài chính - cần những yêu cầu gì?

 • Vai trò tối quan trọng của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

  Vai trò tối quan trọng của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

 • Bài học quản trị từ 5 điểm chung ở các doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất 2020 giữa bối cảnh khủng hoảng

  Bài học quản trị từ 5 điểm chung ở các doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất 2020 giữa bối cảnh khủng hoảng

 • Tại sao AFC là đơn vị số 1 Việt Nam về đào tạo tài chính chuyên nghiệp?

  Tại sao AFC là đơn vị số 1 Việt Nam về đào tạo tài chính chuyên nghiệp?