0918.924.388

Những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thương mại

  25/12/2019

Trong đời sống hiện nay cũng như giao dịch trong kinh doanh, thương mại diễn ra ngày càng thường xuyên và phức tạp. Những rủi ro pháp lý trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng thường gây ra những thiệt hại nặng nề cả về mặt kinh tế lẫn uy tín của doanh nghiệp. Việc phòng và tránh được các rủi ro có thể xảy ra thông qua hợp đồng thực sự là một vấn đề mà các doanh nghiệp cần phải quan tâm.

Những lưu ý khi soạn thảo hợp đồng thương mại

Lưu ý về hình thức hợp đồng

Các bên có quyền tự do quyết định hình thức hợp đồng, có thể bằng lời nói, văn bản hoặc hành vi cụ thể, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành yêu cầu hợp đồng phải được thể hiện bằng hình thức cụ thể nào đó.

Trong trường hợp pháp luật yêu cầu hợp đồng phải được lập thành văn bản, phải công chứng và chứng thức, đăng ký hoặc xin phép thì doanh nghiệp cần tuân theo quy định này. Đối với một số loại hợp đồng mà pháp luật yêu cầu công chứng, chứng thực thì hợp đồng phải được đem đi công chứng hoặc chứng thực mới có hiệu lực.

Lưu ý về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

Điều kiện về nguyên tắc các bên tự nguyện, tự do, bình đẳng thoả thuận nội dung hợp đồng: các bên có quyền tự do, bình đẳng thoả thuận nội dung hợp đồng, tuy nhiên thỏa thuận đó không được vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.

Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.

Điều kiện về đối tượng của hợp đồng: đối tượng hợp đồng phải là những hàng hoá mà pháp luật không cấm và không trái đạo đức xã hội.

Điều kiện về năng lực ký kết của các bên tham gia ký kết hợp đồng: Các bên tham gia ký kết hợp đồng phải có năng lực hành vi dân sự.

Nếu không biết cách làm việc, hợp đồng thương mại có thể sai sót nhiều lần

Lưu ý về căn cứ ký kết hợp đồng

Ở phần này, các bên thường đưa ra căn cứ làm cơ sở cho việc thương lượng, ký kết và thực hiện hợp đồng, có thể là văn bản pháp luật điều chỉnh, văn bản ủy quyền, nhu cầu và khả năng các bên.

Trong một số trường hợp, các bên lựa chọn văn bản pháp luật cụ thể để làm căn cứ ký kết hợp đồng thì đó là sự lựa chọn luật điều chỉnh. Do đó, hết sức lưu ý khi đưa văn bản pháp luật vào căn cứ hợp đồng.

Lưu ý về điều khoản “Giải thích thuật ngữ”

Hợp đồng thương mại là dạng hợp đồng không chỉ chịu sự điều chỉnh của pháp luật mà còn bị ảnh hưởng bởi thói quen thương mại, thông lệ, tập quán và pháp luật quốc tế…

Khóa học Soạn thảo hợp đồng tại Smartrain.vn

Do đó, để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng một cách thuận lợi, thì việc đưa ra các khái niệm cho những nội dung cần được hiểu và áp dụng thống nhất, khoa học là rất quan trọng. Việc làm này là cần thiết nhằm tránh tình trạng có phát sinh xung đột, tranh cãi giữa các bên về cách hiểu của nội dung đó cũng như kiểm soát được tình trạng áp dụng tuỳ tiện các điều khoản của hợp đồng gây ra tình trạng phá vỡ hợp đồng.

>>> Tham khảo thêm: Khóa học Soạn thảo hợp đồng tại Smartrain.vn

 • Tại sao mọi thành viên BLĐ & đội ngũ nhân viên công ty bạn đều nên học trên hệ thống Smart Train

  Tại sao mọi thành viên BLĐ & đội ngũ nhân viên công ty bạn đều nên học trên hệ thống Smart Train

 • Gia nhập top 3% giám đốc tài chính thành công nhất ngành dọc của bạn

  Gia nhập top 3% giám đốc tài chính thành công nhất ngành dọc của bạn

 • Kế toán học gì để x 10 thu nhập

  Kế toán học gì để x 10 thu nhập

 • Tự do tài chính thật sự là gì? Tại sao nguyên tắc quản lý tiền bạc của các triệu phú thực tế khác xa trong sách?

  Tự do tài chính thật sự là gì? Tại sao nguyên tắc quản lý tiền bạc của các triệu phú thực tế khác xa trong sách?

 • Để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) - Đỉnh cao nghề kế toán tài chính - cần những yêu cầu gì?

  Để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) - Đỉnh cao nghề kế toán tài chính - cần những yêu cầu gì?

 • Vai trò tối quan trọng của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

  Vai trò tối quan trọng của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

 • Bài học quản trị từ 5 điểm chung ở các doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất 2020 giữa bối cảnh khủng hoảng

  Bài học quản trị từ 5 điểm chung ở các doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất 2020 giữa bối cảnh khủng hoảng

 • Tại sao AFC là đơn vị số 1 Việt Nam về đào tạo tài chính chuyên nghiệp?

  Tại sao AFC là đơn vị số 1 Việt Nam về đào tạo tài chính chuyên nghiệp?