0918.924.388

Những nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư

  13/05/2020

Đầu tư dài hạn là một trong những quyết định tài chính quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy trước khi thực hiện đầu tư, doanh nghiệp cần thực hiện tốt công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư. Có như vậy doanh nghiệp mới thực sự chọn được dự án đầu tư hiệu quả, góp phần gia tăng giá trị DN. Vậy thẩm định tài chính dự án đầu tư cần dựa vào những nguyên tắc nào?

7 nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư

Thẩm định dự án cần dựa trên nguyên lý giá trị thời gian của tiền

Giá trị của đồng tiền ở các thời điểm khác nhau là không giống nhau. Do đó, giá trị thời gian của tiền hàm ý là: một đồng nhận được trong hôm nay có giá trị hơn một đồng nhận được trong tương lai.

Có 3 nguyên nhân khiến cho tiền có giá trị về mặt thời gian, đó là:

+ Do lạm phát

+ Do có các cơ hội đầu tư kiếm lời

+ Do rủi ro

Thẩm định dự án dựa trên dòng tiền tăng thêm mà không dựa trên lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận kế toán không đáng tin cậy bằng dòng tiền. Vì lợi nhuận có thể bị bóp méo thông qua các thủ thuật kế toán. Ngoài ra, lợi nhuận thực sự của dự án là lượng tiền thực tế mà dự án tạo ra cho chủ sở hữu. 

Do đó, thẩm định một dự án cần dựa trên dòng tiền tăng thêm mà không dựa trên lợi nhuận kế toán.

Thẩm định dự án cần dựa trên cơ sở quy định của pháp luật và thực tiễn các dự án đã thẩm định

Quá trình xây dựng phương án tài chính, dữ liệu và các thông số tính toán phải có cơ sở khoa học và thực tiễn. Bên cạnh đó, các thông tin tài chính cần bám sát các quy định và thông số của Nhà nước về đầu tư và xây dựng dự án. So sánh, đối chiếu những điểm hợp lý hay bất hợp lý từ những thông số hay từ các kết quả chỉ số tài chính của dự án.

Nên bỏ qua lãi vay khi tính thuế thu nhập trong xác định dòng tiền

Để đảm bảo tính phù hợp giữa dòng tiền và tỷ suất chiết khấu khi đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, khuyến nghị không nên đưa lãi vay vào chi phí khi tính toán thu nhập chịu thuế. Khoản tiết kiệm thuế do lãi vay đưa lại đã được điều chỉnh vào chi phí sử dụng vốn vay về sau thuế.

Ước lượng chi phí sử dụng vốn của dự án dựa trên dữ liệu thị trường

Chỉ một thay đổi nhỏ trong chi phí sử dụng vốn có thể sẽ dẫn đến sự khác biệt rất lớn. Do đó, việc ước lượng chi phí khi sử dụng vốn phải khoa học và hợp lý.

Phải tính đến yếu tố lạm phát khi tính đến hiệu quả dự án đầu tư

Để đảm bảo tính phù hợp giữa dòng tiền và tỷ suất chiết khấu, chúng ta phải sử dụng dòng tiền "danh nghĩa" - nghĩa là dòng tiền đã bao gồm cả mức trượt giá do lạm phát.

Nên kết hợp thẩm định dự án theo quan điểm tổng đầu tư và quan điểm chủ sở hữu, trong đó lấy quan điểm tổng đầu tư là trọng yếu

Dù đứng trên góc độ là chủ nợ hay chủ sở hữu, khi thẩm định dự án đầu tư về mức độ hiệu quả, tốt nhất nên đánh giá trên quan điểm tổng đầu tư sẽ tốt hơn. Làm như vậy hiệu quả đo lường sẽ phản ánh thực chất một đồng vốn đem vào đầu tư cho tài sản đem lại mức sinh lời bao nhiêu mà chưa chịu tác động của đòn bẩy tài chính.

 • Các lỗi về hóa đơn và mức xử phạt mới nhất kể từ năm 2022

  Các lỗi về hóa đơn và mức xử phạt mới nhất kể từ năm 2022

 • Những lợi ích bất ngờ của đào tạo trực tuyến

  Những lợi ích bất ngờ của đào tạo trực tuyến

 • 18 trang web tra cứu thông tin dân kinh tế cần phải biết

  18 trang web tra cứu thông tin dân kinh tế cần phải biết

 • 3 điều để cuộc sống trở nên viên mãn

  3 điều để cuộc sống trở nên viên mãn

 • Lợi ích của đào tạo Inhouse tới doanh nghiệp

  Lợi ích của đào tạo Inhouse tới doanh nghiệp

 • Những câu nói hay, truyền cảm hứng cho bạn

  Những câu nói hay, truyền cảm hứng cho bạn

 • Netflix chuẩn bị cho chạy quảng cáo trên nền tảng

  Netflix chuẩn bị cho chạy quảng cáo trên nền tảng

 • Bí quyết tăng hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp trong thời kỳ biến động

  Bí quyết tăng hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp trong thời kỳ biến động