0918.924.388

Những nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư

  13/05/2020

Đầu tư dài hạn là một trong những quyết định tài chính quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy trước khi thực hiện đầu tư, doanh nghiệp cần thực hiện tốt công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư. Có như vậy doanh nghiệp mới thực sự chọn được dự án đầu tư hiệu quả, góp phần gia tăng giá trị DN. Vậy thẩm định tài chính dự án đầu tư cần dựa vào những nguyên tắc nào?

7 nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư

Thẩm định dự án cần dựa trên nguyên lý giá trị thời gian của tiền

Giá trị của đồng tiền ở các thời điểm khác nhau là không giống nhau. Do đó, giá trị thời gian của tiền hàm ý là: một đồng nhận được trong hôm nay có giá trị hơn một đồng nhận được trong tương lai.

Có 3 nguyên nhân khiến cho tiền có giá trị về mặt thời gian, đó là:

+ Do lạm phát

+ Do có các cơ hội đầu tư kiếm lời

+ Do rủi ro

Thẩm định dự án dựa trên dòng tiền tăng thêm mà không dựa trên lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận kế toán không đáng tin cậy bằng dòng tiền. Vì lợi nhuận có thể bị bóp méo thông qua các thủ thuật kế toán. Ngoài ra, lợi nhuận thực sự của dự án là lượng tiền thực tế mà dự án tạo ra cho chủ sở hữu. 

Do đó, thẩm định một dự án cần dựa trên dòng tiền tăng thêm mà không dựa trên lợi nhuận kế toán.

Thẩm định dự án cần dựa trên cơ sở quy định của pháp luật và thực tiễn các dự án đã thẩm định

Quá trình xây dựng phương án tài chính, dữ liệu và các thông số tính toán phải có cơ sở khoa học và thực tiễn. Bên cạnh đó, các thông tin tài chính cần bám sát các quy định và thông số của Nhà nước về đầu tư và xây dựng dự án. So sánh, đối chiếu những điểm hợp lý hay bất hợp lý từ những thông số hay từ các kết quả chỉ số tài chính của dự án.

Nên bỏ qua lãi vay khi tính thuế thu nhập trong xác định dòng tiền

Để đảm bảo tính phù hợp giữa dòng tiền và tỷ suất chiết khấu khi đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, khuyến nghị không nên đưa lãi vay vào chi phí khi tính toán thu nhập chịu thuế. Khoản tiết kiệm thuế do lãi vay đưa lại đã được điều chỉnh vào chi phí sử dụng vốn vay về sau thuế.

Ước lượng chi phí sử dụng vốn của dự án dựa trên dữ liệu thị trường

Chỉ một thay đổi nhỏ trong chi phí sử dụng vốn có thể sẽ dẫn đến sự khác biệt rất lớn. Do đó, việc ước lượng chi phí khi sử dụng vốn phải khoa học và hợp lý.

Phải tính đến yếu tố lạm phát khi tính đến hiệu quả dự án đầu tư

Để đảm bảo tính phù hợp giữa dòng tiền và tỷ suất chiết khấu, chúng ta phải sử dụng dòng tiền "danh nghĩa" - nghĩa là dòng tiền đã bao gồm cả mức trượt giá do lạm phát.

Nên kết hợp thẩm định dự án theo quan điểm tổng đầu tư và quan điểm chủ sở hữu, trong đó lấy quan điểm tổng đầu tư là trọng yếu

Dù đứng trên góc độ là chủ nợ hay chủ sở hữu, khi thẩm định dự án đầu tư về mức độ hiệu quả, tốt nhất nên đánh giá trên quan điểm tổng đầu tư sẽ tốt hơn. Làm như vậy hiệu quả đo lường sẽ phản ánh thực chất một đồng vốn đem vào đầu tư cho tài sản đem lại mức sinh lời bao nhiêu mà chưa chịu tác động của đòn bẩy tài chính.

 • Tôi là nhân viên bán hàng, Smartrain có khóa học trực tuyến nào phù hợp với tôi không

  Tôi là nhân viên bán hàng, Smartrain có khóa học trực tuyến nào phù hợp với tôi không

 • Kế toán công nợ là gì và những công việc phải làm

  Kế toán công nợ là gì và những công việc phải làm

 • Các vấn đề pháp lý Startup thường gặp

  Các vấn đề pháp lý Startup thường gặp

 • Những nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư

  Những nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư

 • Nhà Kinh doanh có khác với Nhà Quản trị?

  Nhà Kinh doanh có khác với Nhà Quản trị?

 • Phân biệt quản trị doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp

  Phân biệt quản trị doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp

 • Chân dung của một người bán hàng chuyên nghiệp

  Chân dung của một người bán hàng chuyên nghiệp

 • Một Kế toán trưởng giỏi cần phải có những kỹ năng nào

  Một Kế toán trưởng giỏi cần phải có những kỹ năng nào