0918.924.388

Phân biệt quản trị doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp

  11/05/2020

Quản trị doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp là 2 cụm từ quen thuộc khi nói về chức năng và vai trò của các cấp lãnh đạo trong doanh nghiệp. Ở nhiều nơi cũng như nhiều doanh nghiệp, quản trị hay quản lý cũng được xem là như nhau. Tuy nhiên giữa chúng có những điểm khác nhau rõ rệt. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để phân biệt giữa chúng!

Quản lý hay quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản trị doanh nghiệp là gì

Quản trị doanh nghiệp được nhiều người định nghĩa theo cách nghĩ riêng của mình.

Chẳng hạn như:

Theo Harold Koontz và Cyril O’Donnell: "Quản trị là thiết lập và duy trì một môi trường mà các cá nhân làm việc với nhau có thể hoạt động hữu hiệu và có kết quả".

Theo James Stoner và Stephen Robbins: "Quản trị là tiến trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát hoạt động của những thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đề ra".

Tuy chúng được định nghĩa với những cách nghĩ riêng, nhưng chung quy lại "Quản trị" có thể được hiểu theo một cách chung nhất, đó là:

Quản trị là tiến trình thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo sự hoàn thành công việc qua những nỗ lực của người khác. Đó là quá trình để các nhà quản trị hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra. Quản trị là phối hợp hiệu quả các hoạt động của người cùng chung trong tổ chức sao cho đạt được mục tiêu đề ra.

Quản lý doanh nghiệp là gì

Quản lý doanh nghiệp là quá trình làm việc cùng với và thông qua các cá nhân, các nhóm và các nguồn lực khác (thiết bị, vốn, công nghệ) để đạt được những mục tiêu của doanh nghiệp đó.

Nói gọn lại: Quản lý DN là quá trình là tiếp nhận, kết nối, thi hành điều phối để hướng tới mục tiêu của quản trị.

Phân biệt quản trị với quản lý

Sự khác nhau giữa Nhà quản lý và Nhà quản trị

- Trong khi Nhà Quản trị cần đặt ra mục tiêu, chiến lực; thì Nhà Quản lý quan tâm đến chiến thuật và phương án nhiều hơn.

- Nhà Quản trị cần xem xét thứ gì được cho phép và thứ gì không được phép. Nhà Quản lý làm mọi thứ được cho phép một cách tối ưu.

- Nhà Quản trị cần có tầm nhìn, khả năng động viên, thúc đẩy, truyền cảm hứng cho nhân viên. Nhà quản lý cần có khả năng tổ chức, phẩm chất kiên định, linh hoạt và làm việc hiệu quả.

Khác nhau về đối tượng

 • Quản lý là quản lý công việc.
 • Quản trị là quản trị con người.

Khác nhau về bản chất

 • Quản trị lập ra các mục tiêu/ chính sách, đồng thời đưa ra các quyết định cho tổ chức.
 • Quản lý hành động để thực hiện các chính sách của tổ chức, đồng thời thi hành các quyết định.

Khác nhau về cấp bậc

Quản trị doanh nghiệp là cấp cao nhất. Quản lý là hoạt động cấp trung.

Ngoài những đặc điểm chính trên, quản trị doanh nghiệp còn khác quản lý doanh nghiệp ở một số mặt như: về quá trình, về múc độ ảnh hưởng, về chức năng,...

Nhưng dù bạn hiểu chúng là quản trị hay quản lý thì cũng phải tuân theo những nguyên tắc, quy định, phương pháp, quy chế, luật lệ,....

 • Tại sao mọi thành viên BLĐ & đội ngũ nhân viên công ty bạn đều nên học trên hệ thống Smart Train

  Tại sao mọi thành viên BLĐ & đội ngũ nhân viên công ty bạn đều nên học trên hệ thống Smart Train

 • Gia nhập top 3% giám đốc tài chính thành công nhất ngành dọc của bạn

  Gia nhập top 3% giám đốc tài chính thành công nhất ngành dọc của bạn

 • Kế toán học gì để x 10 thu nhập

  Kế toán học gì để x 10 thu nhập

 • Tự do tài chính thật sự là gì? Tại sao nguyên tắc quản lý tiền bạc của các triệu phú thực tế khác xa trong sách?

  Tự do tài chính thật sự là gì? Tại sao nguyên tắc quản lý tiền bạc của các triệu phú thực tế khác xa trong sách?

 • Để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) - Đỉnh cao nghề kế toán tài chính - cần những yêu cầu gì?

  Để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) - Đỉnh cao nghề kế toán tài chính - cần những yêu cầu gì?

 • Vai trò tối quan trọng của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

  Vai trò tối quan trọng của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

 • Bài học quản trị từ 5 điểm chung ở các doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất 2020 giữa bối cảnh khủng hoảng

  Bài học quản trị từ 5 điểm chung ở các doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất 2020 giữa bối cảnh khủng hoảng

 • Tại sao AFC là đơn vị số 1 Việt Nam về đào tạo tài chính chuyên nghiệp?

  Tại sao AFC là đơn vị số 1 Việt Nam về đào tạo tài chính chuyên nghiệp?