0918.924.388

Phân tích tài chính công ty cổ phần và công ty xây dựng

  18/07/2018

Để tồn tại và phát triển các công ty cần chủ động về hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động tài chính nói riêng. Điều này đã đặt ra cho các công ty những yêu cầu và đòi hỏi đáp ứng kịp thời với những thay đổi của nền kinh tế và tận dụng những cơ hội để phát triển công ty.

Một trong những cách thức hàng đầu là phân tích tài chính công ty mình.

Phân tích tài chính công ty là gì?

Phân tích tài chính công ty là việc xem xét, đánh giá kết quả của việc quản lý và điều hành tài chính của công ty thông qua các số liệu trên báo cáo tài chính, phân tích những gì đã làm được, chưa làm được và dự đoán những gì sẽ xảy ra đồng thời tìm ra nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó đề ra các biện pháp tận dụng những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu, nâng cao chất lượng, quản lý sản xuất kinh doanh của công ty.

Phân tích tài chính là việc ứng dụng các công cụ và kĩ thuật phân tích đối với các báo cáo tài chính tổng hợp và mối liên hệ giữa các dữ liệu để đưa các dự báo và các kết luận hữu ích trong phân tích hoạt động kinh doanh. Phân tích tài chính còn là việc sử dụng các báo cáo tài chính để phân tích năng lực và vị thế tài chính của một công ty, đánh giá năng lực tài chính trong tương lai.

Phân tích tài chính công ty là gì?

Phân tích tài chính công ty xây dựng

Việc tổ chức huy động nguồn vốn kịp thời, việc quản lý phân phối và sử dụng các nguồn vốn hợp lý sẽ tạo điều kiện tối đa cho hoạt động phân tích tài chính công ty xây dựng được tiến hành liên tục và có lợi nhuận cao.

Do đó, để đáp ứng một phần yêu cầu mang tính chiến lược của mình các công ty cần tiến hành định kỳ phân tích, đánh giá tình hình tài chính của công ty thông qua các báo cáo tài chính. Từ đó, phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế trong hoạt động tài chính của công ty, tìm ra những nguyên nhân cơ bản đã ảnh hưởng đến các mặt này và đề xuất được các biện pháp cần thi  để cải tiến hoạt động tài chính tăng hiệu quả cao.

Quá trình hình thành và phát triển của các công ty xây dựng đa số tiền thân là một đội xây dựng nhỏ quy tụ một số cán bộ công nhân viên có trình độ và tay nghề cao. Hầu hết do nguồn vốn của công ty còn hạn chế nên công việc chính của đội chủ yếu là nhận thi công lại một số công trinh xây dựng có quy mô vừa và nhỏ.

Do đặc thù của công ty là lĩnh vực xây dựng, cần nhiều lao động trực tiếp sản xuất và thi công nên tỷ lệ lao động trực tiếp của công ty luôn chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số lao động của cả nước.

Phân tích tài chính công ty xây dựng.

Phân tích tài chính công ty cổ phần    

Phân tích tài chính công ty cổ phần  là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một công ty, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của công ty đó, khả năng và tiềm lực của công ty, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp.

Phân tích tài chính công ty cổ phần có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tài chính công ty. Trong hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, các công ty thuộc các loại hình sở hữu khác nhau đều bình đẳng trước pháp luật trong việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh.

Phân tích tài chính công ty cổ phần.​

Do vậy sẽ có nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của các công ty như: chủ công ty, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng... kể cả các cơ quan Nhà nước và người làm công, mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của công ty trên các góc độ khác nhau.

Với ý nghĩa quan trọng như vậy, nhiệm vụ của việc phân tích tình hình tài chính là bảo đảm phần thông tin chính xác về vấn đề tài chính của công ty, bao gồm:

- Đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp trên các mặt đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh, quản lý và phân phối vốn, tình hình nguồn vốn;

- Đánh giá hiệu quả sử dụng từng loại vốn trong quá trình kinh doanh và kết quả tài chính của hoạt động kinh doanh, tình hình thanh toán;

- Tính toán và xác định mức độ có thể lượng hoá của các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty, từ đó đưa ra những biện pháp có hiệu quả để khắc phục những yếu kém và khai thác triệt để những năng lực tiềm tàng của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với bài viết trên, bạn sẽ thấy rõ được sự có mặt của các công ty xây dựng, cố phần trong nền kinh tế thị trường hiện nay là rất quan trọng.

 • Các lỗi về hóa đơn và mức xử phạt mới nhất kể từ năm 2022

  Các lỗi về hóa đơn và mức xử phạt mới nhất kể từ năm 2022

 • Những lợi ích bất ngờ của đào tạo trực tuyến

  Những lợi ích bất ngờ của đào tạo trực tuyến

 • 18 trang web tra cứu thông tin dân kinh tế cần phải biết

  18 trang web tra cứu thông tin dân kinh tế cần phải biết

 • 3 điều để cuộc sống trở nên viên mãn

  3 điều để cuộc sống trở nên viên mãn

 • Lợi ích của đào tạo Inhouse tới doanh nghiệp

  Lợi ích của đào tạo Inhouse tới doanh nghiệp

 • Những câu nói hay, truyền cảm hứng cho bạn

  Những câu nói hay, truyền cảm hứng cho bạn

 • Netflix chuẩn bị cho chạy quảng cáo trên nền tảng

  Netflix chuẩn bị cho chạy quảng cáo trên nền tảng

 • Bí quyết tăng hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp trong thời kỳ biến động

  Bí quyết tăng hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp trong thời kỳ biến động