0918.924.388

Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp

  17/02/2020

Đa phần chúng ta nhận biết được rủi ro khi nó đã xẩy ra. Nhưng để nhận biết được rủi ro tiền ẩn thì phải thông qua việc quản trị và phân tích. Hãy cùng Smartrain.vn tìm hiểu về Quản trị rủi ro doanh nghiệp và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp qua bài viết dưới đây:

Tìm hiểu quản trị rủi ro là gì?

Quản trị rủi ro là gì?

Đây là một quá trình được tổ chức một cách chính thức và được thực hiện liên tục để xác định (identify), kiểm soát (control) và báo cáo (report) các rủi ro có thể ảnh hưởng đến mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Quản trị rủi ro được xem  là một quá trình xem xét đánh giá toàn diện các hoạt động của doanh nghiệp để nhận biết những nguy cơ tiềm ẩn tác động xấu đến các mặt hoạt động của doanh nghiệp, để đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp với từng nguy cơ.

Có hai quan điểm về quản trị rủi ro mà bạn nên biết, đó là:

 

Nhận thức về rủi ro một cách chính xác


Thứ nhất:
Quản trị rủi ro DN là 1 quy trình được thực thi bởi 1 hội đồng bao gồm những người quản lý, người điều hành và những người khác trong việc xây dựng chiến lược quản trị doanh nghiệp, xác định các sự kiện có khả năng tác động đến doanh nghiệp; đồng thời giới hạn mức độ rủi ro và các đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể.
Thứ  2:
Quản trị rủi ro doanh nghiệp là một phương thức để quản lý các bất ổn thông qua việc đánh giá các bất ổn và xây dựng chiến lược xử lý để giảm thiểu thiệt hại từ các bất ổn.

Để quản trị rủi ro hiệu quả, doanh nghiệp cần tuân thủ 04 nguyên tắc sau:

Tìm hiểu những nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp

 

 1. Không chấp nhận các rủi ro không cần thiết.
 2. Ra các quyết định xử lý rủi ro ở cấp thích hợp.
 3. Chấp nhận rủi ro khi lợi ích nhiều hơn chi phí
 4. Kết hợp quản trị rủi ro vào vận hành và hoạch định ở mọi cấp

Doanh nghiệp đang hoạt động trong môi trường kinh doanh  không ngừng vận động và thay đổi, do vậy cần quan tâm xem xét điều chỉnh các biện pháp đang thực hiện cho phù hợp với những biến đổi. Để làm được điều này doanh nghiệp cần xem xét, đánh giá lại danh sách các rủi ro cùng với biện pháp ứng phó tương ứng cho phù hợp.

(Tổng hợp)

 • Nội dung cơ bản kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định tại Việt Nam

  Nội dung cơ bản kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định tại Việt Nam

 • Tìm hiểu những sai lầm trong việc hạch toán mà kế toán hay mắc phải

  Tìm hiểu những sai lầm trong việc hạch toán mà kế toán hay mắc phải

 • Bạn đã biết những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

  Bạn đã biết những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

 • Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

  Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

 • Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

  Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

 • Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

  Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp

  Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp