0918.924.388

Tài chính doanh nghiệp là gì? Những hiểu biết chung về tài chính doanh nghiệp

  28/11/2019

Tài chính doanh nghiệp là khái niệm vô cùng quen thuộc đối với những người làm kinh doanh. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ về tài chính doanh nghiệp. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất.

Tài chính doanh nghiệp là gì?

Tài chính doanh nghiệp là một khâu trong hệ thống tài chính của nền kinh tế thị trường hiện nay. Nó gắn liền với sự ra đời của kinh tế hàng hóa tiền tệ, tính chất và mức độ phát triển của tài chính doanh nghiệp.

Tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp được hiểu với những đặc trưng cơ bản sau đây:

Phản ánh luồng chuyển dịch giá trị trong nền kinh tế

Luồng chuyển dịch giá trị thể hiện sự vận động tài chính gắn với sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Nguồn tài chính luôn vận động trong nội bộ doanh nghiệp để có thể vận hành quá trình sản xuất kinh doanh. Nó còn được diễn ra giữa doanh nghiệp và ngân sách nhà nước thông qua việc nộp thuế hoặc tài trợ tài chính…

Vận động của tài chính doanh nghiệp hòa chung vào nền kinh tế thị trường

Sự vận động của các nguồn tài chính doanh nghiệp không phát triển hỗn loạn mà nó hòa nhập vào nền kinh tế của nền kinh tế thị trường. Đó là sự vận động chuyển hóa từ các nguồn tài chính hình thành nên các quỹ, hoặc vốn kinh doanh của doanh nghiệp và ngược lại. Sự chuyển hóa qua lại đó được điều chỉnh bằng các quan hệ phân phối dưới hình thức giá trị nhằm tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ phục vụ cho các mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Các mối quan hệ trong tài chính doanh nghiệp

Quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà nước

Quan hệ này được thể hiện trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước như nộp thuế, lệ phí vào ngân sách…

Quan hệ giữa doanh nghiệp với chủ thể kinh tế và tổ chức xã hội khác

Quan hệ này thể hiện trong việc thanh toán, thưởng phạt vật chất khi doanh nghiệp và chủ thể kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Các mối quan hệ trong tài chính doanh nghiệp

Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với người lao động trong doanh nghiệp

Quan hệ này được thể hiện trong việc doanh nghiệp thanh toán tiền lương, thực hiện thưởng – phạt vật chất với người lao động trong quá trình tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các chủ sở hữu của doanh nghiệp

Mối quan hệ này thể hiện trong việc các chủ sở hữu thực hiện việc đầu tư, góp vốn hay rút vốn ra khỏi doanh nghiệp và trong việc phân chia lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

Học Tài chính doanh nghiệp tại Smartrain.vn

Khóa học “Tài chính doanh nghiệp” trên hệ thống Smartrain.vn sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về kinh tế - tài chính và các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp.

 

Học Tài chính doanh nghiệp tại Smartrain.vn

Thời lượng khóa học kéo dài 60 buổi online với học phí 560.000 đồng/ khóa (giá gốc 800.000 đồng/ khóa).

Liên hệ:

Hệ thống đào tạo trực tuyến thông minh SMARTRAIN.VN

Email: smartrain@afc.com.vn

Hotline: 0918 924 388

Bản quyền thuộc: Viện Quản trị Tài chính AFC

 • Tại sao mọi thành viên BLĐ & đội ngũ nhân viên công ty bạn đều nên học trên hệ thống Smart Train

  Tại sao mọi thành viên BLĐ & đội ngũ nhân viên công ty bạn đều nên học trên hệ thống Smart Train

 • Gia nhập top 3% giám đốc tài chính thành công nhất ngành dọc của bạn

  Gia nhập top 3% giám đốc tài chính thành công nhất ngành dọc của bạn

 • Kế toán học gì để x 10 thu nhập

  Kế toán học gì để x 10 thu nhập

 • Tự do tài chính thật sự là gì? Tại sao nguyên tắc quản lý tiền bạc của các triệu phú thực tế khác xa trong sách?

  Tự do tài chính thật sự là gì? Tại sao nguyên tắc quản lý tiền bạc của các triệu phú thực tế khác xa trong sách?

 • Để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) - Đỉnh cao nghề kế toán tài chính - cần những yêu cầu gì?

  Để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) - Đỉnh cao nghề kế toán tài chính - cần những yêu cầu gì?

 • Vai trò tối quan trọng của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

  Vai trò tối quan trọng của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

 • Bài học quản trị từ 5 điểm chung ở các doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất 2020 giữa bối cảnh khủng hoảng

  Bài học quản trị từ 5 điểm chung ở các doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất 2020 giữa bối cảnh khủng hoảng

 • Tại sao AFC là đơn vị số 1 Việt Nam về đào tạo tài chính chuyên nghiệp?

  Tại sao AFC là đơn vị số 1 Việt Nam về đào tạo tài chính chuyên nghiệp?