0918.924.388

Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  24/02/2020

Hãy cùng Smartrain.vn tìm hiểu về các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ qua bài viết dưới đây:

Ảnh minh họa. Nguồn: Freepik

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Dòng tiền từ các hoạt động kinh tế là lượng tiền mặt thực tế mà các công ty thu và chi trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh cộng với những khoản mà không phải tiền mặt. Lợi nhuận kế toán ảnh hưởng bởi khoản không phải tiền mặt chúng phải được tính vào lợi nhuận kế toán để tính toán dòng tiền.

Ảnh minh họa. Nguồn: Freepik


Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là một phép đo quan trọng bởi vì nó cho nhà phân tích biết về khả năng tồn tại của một công ty với các kế hoạch kinh doanh và hoạt động hiện tại của công ty đó. Về lâu dài, dòng tiền của hoạt động kinh doanh phải là nguồn tiền chính để các công ty có thể trả được nợ và trả cho các khoảng đầu tư cũng như các hoạt động tài chính khác

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

Dòng tiền đến từ hoạt động đầu tư sẽ bao gồm : tiền dùng mua các tài sản dài hạn như đất đai, nhà cửa, thiết bị máy móc, v.v. dòng tiền nhận được từ việc bán tài sản, kinh doanh, chứng khoán, v.v. Đa phần, dòng tiền dùng để đầu tư là dùng để mua các tài sản dài hạn để duy trì hoạt động, tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dòng tiền từ hoạt động tài chính

Dòng tiền từ hoạt động tài chính là dòng tiền mà công ty trả cho các nhà đầu tư (ví dụ như là lãi cho các trái chủ) và các cổ đông (tức là cổ tức và việc mua lại cổ phiếu) và dòng tiền nhận lại từ việc bán trái phiếu hoặc phát hành cổ phiếu. Hầu hết dòng tiền từ hoạt động tài chính là dòng tiền phải trả của các công ty vì hầu hết các công ty chỉ phát hành trái phiếu và cổ phiếu.

(Tổng hợp)

 • Tôi là nhân viên bán hàng, Smartrain có khóa học trực tuyến nào phù hợp với tôi không

  Tôi là nhân viên bán hàng, Smartrain có khóa học trực tuyến nào phù hợp với tôi không

 • Kế toán công nợ là gì và những công việc phải làm

  Kế toán công nợ là gì và những công việc phải làm

 • Các vấn đề pháp lý Startup thường gặp

  Các vấn đề pháp lý Startup thường gặp

 • Những nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư

  Những nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư

 • Nhà Kinh doanh có khác với Nhà Quản trị?

  Nhà Kinh doanh có khác với Nhà Quản trị?

 • Phân biệt quản trị doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp

  Phân biệt quản trị doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp

 • Chân dung của một người bán hàng chuyên nghiệp

  Chân dung của một người bán hàng chuyên nghiệp

 • Một Kế toán trưởng giỏi cần phải có những kỹ năng nào

  Một Kế toán trưởng giỏi cần phải có những kỹ năng nào