0918.924.388

Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  24/02/2020

Hãy cùng Smartrain.vn tìm hiểu về các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ qua bài viết dưới đây:

Ảnh minh họa. Nguồn: Freepik

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Dòng tiền từ các hoạt động kinh tế là lượng tiền mặt thực tế mà các công ty thu và chi trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh cộng với những khoản mà không phải tiền mặt. Lợi nhuận kế toán ảnh hưởng bởi khoản không phải tiền mặt chúng phải được tính vào lợi nhuận kế toán để tính toán dòng tiền.

Ảnh minh họa. Nguồn: Freepik


Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là một phép đo quan trọng bởi vì nó cho nhà phân tích biết về khả năng tồn tại của một công ty với các kế hoạch kinh doanh và hoạt động hiện tại của công ty đó. Về lâu dài, dòng tiền của hoạt động kinh doanh phải là nguồn tiền chính để các công ty có thể trả được nợ và trả cho các khoảng đầu tư cũng như các hoạt động tài chính khác

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

Dòng tiền đến từ hoạt động đầu tư sẽ bao gồm : tiền dùng mua các tài sản dài hạn như đất đai, nhà cửa, thiết bị máy móc, v.v. dòng tiền nhận được từ việc bán tài sản, kinh doanh, chứng khoán, v.v. Đa phần, dòng tiền dùng để đầu tư là dùng để mua các tài sản dài hạn để duy trì hoạt động, tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dòng tiền từ hoạt động tài chính

Dòng tiền từ hoạt động tài chính là dòng tiền mà công ty trả cho các nhà đầu tư (ví dụ như là lãi cho các trái chủ) và các cổ đông (tức là cổ tức và việc mua lại cổ phiếu) và dòng tiền nhận lại từ việc bán trái phiếu hoặc phát hành cổ phiếu. Hầu hết dòng tiền từ hoạt động tài chính là dòng tiền phải trả của các công ty vì hầu hết các công ty chỉ phát hành trái phiếu và cổ phiếu.

(Tổng hợp)

 • Các lỗi về hóa đơn và mức xử phạt mới nhất kể từ năm 2022

  Các lỗi về hóa đơn và mức xử phạt mới nhất kể từ năm 2022

 • Những lợi ích bất ngờ của đào tạo trực tuyến

  Những lợi ích bất ngờ của đào tạo trực tuyến

 • 18 trang web tra cứu thông tin dân kinh tế cần phải biết

  18 trang web tra cứu thông tin dân kinh tế cần phải biết

 • 3 điều để cuộc sống trở nên viên mãn

  3 điều để cuộc sống trở nên viên mãn

 • Lợi ích của đào tạo Inhouse tới doanh nghiệp

  Lợi ích của đào tạo Inhouse tới doanh nghiệp

 • Những câu nói hay, truyền cảm hứng cho bạn

  Những câu nói hay, truyền cảm hứng cho bạn

 • Netflix chuẩn bị cho chạy quảng cáo trên nền tảng

  Netflix chuẩn bị cho chạy quảng cáo trên nền tảng

 • Bí quyết tăng hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp trong thời kỳ biến động

  Bí quyết tăng hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp trong thời kỳ biến động