0918.924.388

Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  24/02/2020

Hãy cùng Smartrain.vn tìm hiểu về các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ qua bài viết dưới đây:

Ảnh minh họa. Nguồn: Freepik

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Dòng tiền từ các hoạt động kinh tế là lượng tiền mặt thực tế mà các công ty thu và chi trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh cộng với những khoản mà không phải tiền mặt. Lợi nhuận kế toán ảnh hưởng bởi khoản không phải tiền mặt chúng phải được tính vào lợi nhuận kế toán để tính toán dòng tiền.

Ảnh minh họa. Nguồn: Freepik


Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là một phép đo quan trọng bởi vì nó cho nhà phân tích biết về khả năng tồn tại của một công ty với các kế hoạch kinh doanh và hoạt động hiện tại của công ty đó. Về lâu dài, dòng tiền của hoạt động kinh doanh phải là nguồn tiền chính để các công ty có thể trả được nợ và trả cho các khoảng đầu tư cũng như các hoạt động tài chính khác

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

Dòng tiền đến từ hoạt động đầu tư sẽ bao gồm : tiền dùng mua các tài sản dài hạn như đất đai, nhà cửa, thiết bị máy móc, v.v. dòng tiền nhận được từ việc bán tài sản, kinh doanh, chứng khoán, v.v. Đa phần, dòng tiền dùng để đầu tư là dùng để mua các tài sản dài hạn để duy trì hoạt động, tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dòng tiền từ hoạt động tài chính

Dòng tiền từ hoạt động tài chính là dòng tiền mà công ty trả cho các nhà đầu tư (ví dụ như là lãi cho các trái chủ) và các cổ đông (tức là cổ tức và việc mua lại cổ phiếu) và dòng tiền nhận lại từ việc bán trái phiếu hoặc phát hành cổ phiếu. Hầu hết dòng tiền từ hoạt động tài chính là dòng tiền phải trả của các công ty vì hầu hết các công ty chỉ phát hành trái phiếu và cổ phiếu.

(Tổng hợp)

 • Tại sao mọi thành viên BLĐ & đội ngũ nhân viên công ty bạn đều nên học trên hệ thống Smart Train

  Tại sao mọi thành viên BLĐ & đội ngũ nhân viên công ty bạn đều nên học trên hệ thống Smart Train

 • Gia nhập top 3% giám đốc tài chính thành công nhất ngành dọc của bạn

  Gia nhập top 3% giám đốc tài chính thành công nhất ngành dọc của bạn

 • Kế toán học gì để x 10 thu nhập

  Kế toán học gì để x 10 thu nhập

 • Tự do tài chính thật sự là gì? Tại sao nguyên tắc quản lý tiền bạc của các triệu phú thực tế khác xa trong sách?

  Tự do tài chính thật sự là gì? Tại sao nguyên tắc quản lý tiền bạc của các triệu phú thực tế khác xa trong sách?

 • Để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) - Đỉnh cao nghề kế toán tài chính - cần những yêu cầu gì?

  Để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) - Đỉnh cao nghề kế toán tài chính - cần những yêu cầu gì?

 • Vai trò tối quan trọng của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

  Vai trò tối quan trọng của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

 • Bài học quản trị từ 5 điểm chung ở các doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất 2020 giữa bối cảnh khủng hoảng

  Bài học quản trị từ 5 điểm chung ở các doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất 2020 giữa bối cảnh khủng hoảng

 • Tại sao AFC là đơn vị số 1 Việt Nam về đào tạo tài chính chuyên nghiệp?

  Tại sao AFC là đơn vị số 1 Việt Nam về đào tạo tài chính chuyên nghiệp?