0918.924.388

Tìm hiểu tổng quan về khấu trừ từng khoản

  22/01/2019

Khấu trừ từng khoản không giống các khoản khấu trừ trước điều chỉnh khác như chi phí tự doanh (self-employment expense) và lãi suất cho vay sinh viên, đó là khấu trừ "sau điều chỉnh" (below-the-line), hoặc khấu trừ từ tổng thu nhập sau điều chỉnh (adjusted gross income). Chúng được tính toán trên Thuế đánh trên từng khoản thu nhập của Sở Thuế vụ và sau đó tổng số được thể hiện trên Mẫu 1040 của bạn (áp dụng với hệ thống thuế của Mỹ).

                                                                                                                                                         (Ảnh minh họa)

Sau khi khấu trừ từng khoản đã được trừ vào thu nhập của bạn, phần còn lại là thu nhập chịu thuế thực tế của bạn. Khấu trừ từng khoản được tạo ra như là một công cụ giúp chính phủ nâng cao động lực kinh tế cho người nộp thuế để làm những việc nhất định, chẳng hạn như mua nhà và đóng góp cho tổ chức từ thiện. 

Khoản mục nào có thể được khấu trừ?

Thuế đánh trên từng khoản thu nhập được chia thành các phần khác nhau tương ứng với từng loại khấu trừ chi tiết. 

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)
 

Sau đây là một tổng quan về phạm vi và giới hạn của từng loại khấu trừ từng khoản:

 • Chi phí y tế và nha khoa không được hoàn lại – Việc hội đủ điều kiện cho loại giảm trừ này có lẽ là khó khăn và tốn kém nhất. Người nộp thuế phải trả ngay chi phí y tế và/hoặc nha khoa mà không được bảo hiểm có thể được khấu trừ những chi phí vượt quá 7,5% tổng thu nhập sau điều chỉnh của họ.    

 

 • Chi phí lãi vay - Chủ nhà có thể được trừ số lãi mà họ phải trả cho khoản vay mua nhà thế chấp trả góp của họ và nợ dựa trên tích sản căn nhà (home equity lines of credit). Mỗi năm, chủ cho vay mua nhà thế chấp trả góp gửi Mẫu 1098 cho khách hàng vay, trong đó nêu chi tiết về số lãi được khấu trừ chính xác và điểm lãi suất mà họ đã trả trong năm qua. Người nộp thuế mua hoặc tái cấp vốn nhà trong năm cũng có thể được giảm bớt điểm lãi suất mà họ đã trả, theo một nguyên tắc nhất định. 

 

 • Thuế đã trả  - Người nộp thuế khấu trừ chi tiết có thể khấu trừ hai loại thuế đánh trên từng khoản thu nhập. Thuế bất động sản cá nhân, trong đó bao gồm các loại thuế bất động sản, được khấu trừ cùng với thuế tiểu bang và địa phương đã được đánh giá vào năm trước. Tuy nhiên, bất kỳ khoản hoàn tiền nào người nộp thuế đã nhận được từ nhà nước trong năm trước đó phải được tính là thu nhập nếu người nộp thuế chia thành từng nhóm các khoản khấu trừ trong các năm trước đó. 
 • Đóng góp từ thiện - Bất kỳ khoản đóng góp nào cho tổ chức từ thiện đủ tiêu chuẩn đều được khấu trừ trong giới hạn nhất định. Đóng góp tiền mặt vượt quá 50 % tổng thu nhập sau điều chỉnh của người nộp thuế phải được chuyển sang các năm tiếp theo, tương tự đối với các khoản đóng góp không dùng tiền mặt vượt quá 30% thu nhập sau điều chỉnh. 

 

 • Tổn thất do tai nạn và trộm cắp - Bất kỳ tổn thất phát sinh do tai nạn hoặc trộm cắp có thể được báo cáo trên Bản kê A. Thật không may, chỉ những thiệt hại vượt quá 10% tổng thu nhập sau điều chỉnh của người nộp thuế mới thực sự được khấu trừ. Nếu người nộp thuế phải gánh chịu một tổn thất trong một năm và được khấu trừ thuế cùng năm, sau đó bất kỳ khoản bồi thường nào người này được nhận đều phải được tính là thu nhập. Các thiệt hại tai nạn được đưa vào Bản kê A từ Mẫu IRS 4864 .

 

 • Chi phí liên quan đến việc làm không được hoàn lại và một số khoản giảm trừ hỗn hợp - Nhân viên loại W-2 nếu phải chịu các chi phí liên quan đến công việc thì có thể được khấu trừ các chi phí tổng hợp vượt quá 2% tổng thu nhập sau điều chỉnh của họ. Các chi phí này bao gồm các hạng mục như trang thiết bị, vật tư, quần áo bảo hộ, chi phí cho văn phòng tại gia của người chủ lao động, chi phí xe, phí cho các tổ chức nghề nghiệp và đăng ký hành nghề chuyên nghiệp. Một số các khoản khấu trừ hỗn hợp cũng được liệt kê trong phần này, chẳng hạn như phí chuẩn bị và kiểm toán chi phí thuế thu nhập và các chi phí liên quan đến việc duy trì các khoản đầu tư hoặc tài sản tạo ra thu nhập. Các khoản phí này bao gồm những thứ như IRA, lệ phí duy trì tài khoản thanh toán bằng tiền mặt, chi phí pháp lý, kế toán, và lợi nhuận biên. 

 

 • Các khoản khấu trừ hỗn hợp khác – Mục cuối cùng này của khấu trừ chi tiết bao gồm các hạng mục như lỗ cờ bạc, thắng cờ bạc, lỗ phát sinh từ hợp tác hoặc từ công ty tiểu chương S, các loại thuế bất động sản trên thu nhập đối với người đã chết và một số chi phí khác. Để biết thêm chi tiết, xem tài liệu IRS số 17 và hướng dẫn Bản kê A.

Trước đây, người nộp thuế có thu nhập hơn một giới hạn nhất định là đối tượng phải giảm tổng thể về lượng của một số các khấu trừ từng khoản mà họ có thể yêu cầu bồi thường. Nhưng những hạn chế này đã được loại bỏ hoàn toàn vào năm 2010.

HÃY NHỚ PHẢI TỔNG HỢP

(Ảnh minh họa)

Có nhiều trường hợp các khoản khấu trừ thêm từ chi phí y tế hoặc liên quan đến công việc sẽ cho phép khấu trừ từng khoản vượt quá khấu trừ tiêu chuẩn, do đó, bạn không nên vội cho rằng mình không thể khấu trừ chi phí hỗn hợp hoặc là bạn không thể khấu trừ chi tiết nếu các khoản có thể khấu trừ chi tiết của bạn có thể không hội đủ điều kiện.

Có rất nhiều quy tắc liên quan đến khấu trừ từng khoản nằm ngoài phạm vi của bài viết này. Làm việc với một người khai thuế có kinh nghiệm và trình độ có thể đảm bảo việc áp dụng các nguyên tắc đó cho tờ khai thuế. Người khai thuế của bạn cũng có thể giúp bạn xác định xem bạn nên chọn khấu trừ từng khoản hay khấu trừ tiêu chuẩn.

(THEO SAGA.VN)

 

 • Các lỗi về hóa đơn và mức xử phạt mới nhất kể từ năm 2022

  Các lỗi về hóa đơn và mức xử phạt mới nhất kể từ năm 2022

 • Những lợi ích bất ngờ của đào tạo trực tuyến

  Những lợi ích bất ngờ của đào tạo trực tuyến

 • 18 trang web tra cứu thông tin dân kinh tế cần phải biết

  18 trang web tra cứu thông tin dân kinh tế cần phải biết

 • 3 điều để cuộc sống trở nên viên mãn

  3 điều để cuộc sống trở nên viên mãn

 • Lợi ích của đào tạo Inhouse tới doanh nghiệp

  Lợi ích của đào tạo Inhouse tới doanh nghiệp

 • Những câu nói hay, truyền cảm hứng cho bạn

  Những câu nói hay, truyền cảm hứng cho bạn

 • Netflix chuẩn bị cho chạy quảng cáo trên nền tảng

  Netflix chuẩn bị cho chạy quảng cáo trên nền tảng

 • Bí quyết tăng hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp trong thời kỳ biến động

  Bí quyết tăng hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp trong thời kỳ biến động