0918.924.388

Tìm hiểu về thu nhập bình quân đầu người là gì?

  15/02/2020

Hãy cùng Smartrain.vn  tìm hiểu Thu nhập bình quân đầu người (income per capita) là gì? Phân biệt giữa GDP/người và thu nhập bình quân đầu người.

Tìm hiểu thu nhập bình quân đầu người là gì? 

Thu nhập bình quân đầu người là gì?

Thu nhập bình quân đầu người (Income per capita) là đại lượng được tính bằng cách lấy tổng thu nhập quốc dân (GNI - Gross National Income) chia cho tổng dân số. Được xem là mức tính thu nhập bình quân cho tất cả mọi người không phân biệt giới tính, tuổi tác. Nhìn vào chỉ số này, ta sẽ thấy được sự thịnh vượng của quốc gia và mức sống của người dân.

 GDP bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người khác nhau như thế nào?

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa GDP bình quân đầu người với thu nhập bình quân đầu người, trong khi hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau.

Kinh tế phát triển thể hiện qua thu nhập bình quân đầu người(Ảnh: nguồn Freepik)

GDP – Gross Domestic Product là từ dùng để nói về tổng sản phẩm quốc nội. Đây là giá trị trên thị trường của tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ được sản xuất trong một phạm vi lãnh thổ hoặc 1 quốc gia trong thời gian 1 năm.

GDP bình quân đầu người được tính = tổng sản phẩm quốc nội : tổng dân số của quốc gia.

Thu nhập bình quân đầu người đánh giá sự phát triển của quốc gia (Ảnh: nguồn Freepik)

Đây là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng nhằm phản ánh kết quả sản xuất về tính bình quân đầu người trong một năm và đánh giá sự phát triển kinh tế theo thời gian và so sánh quốc tế.

Còn thu nhập bình quân đầu người là một chỉ tiêu về kinh tế - xã hội nó lại giúp phản ánh về mức sống và sự phát triển của một quốc gia. Chỉ số này được tính trên kết quả khảo sát mức sống của dân cư 2 năm/lần.

Tổng hợp

 • Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

  Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

 • Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

  Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

 • Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

  Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp

  Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp

 • Khám phá các loại hệ số thanh toán quan trọng

  Khám phá các loại hệ số thanh toán quan trọng

 • Tìm hiểu về thu nhập bình quân đầu người là gì?

  Tìm hiểu về thu nhập bình quân đầu người là gì?

 • Những cách để trở thành một nhà đầu tư thông minh

  Những cách để trở thành một nhà đầu tư thông minh