0918.924.388

Tìm hiểu về thu nhập bình quân đầu người là gì?

  15/02/2020

Hãy cùng Smartrain.vn  tìm hiểu Thu nhập bình quân đầu người (income per capita) là gì? Phân biệt giữa GDP/người và thu nhập bình quân đầu người.

Tìm hiểu thu nhập bình quân đầu người là gì? 

Thu nhập bình quân đầu người là gì?

Thu nhập bình quân đầu người (Income per capita) là đại lượng được tính bằng cách lấy tổng thu nhập quốc dân (GNI - Gross National Income) chia cho tổng dân số. Được xem là mức tính thu nhập bình quân cho tất cả mọi người không phân biệt giới tính, tuổi tác. Nhìn vào chỉ số này, ta sẽ thấy được sự thịnh vượng của quốc gia và mức sống của người dân.

 GDP bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người khác nhau như thế nào?

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa GDP bình quân đầu người với thu nhập bình quân đầu người, trong khi hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau.

Kinh tế phát triển thể hiện qua thu nhập bình quân đầu người(Ảnh: nguồn Freepik)

GDP – Gross Domestic Product là từ dùng để nói về tổng sản phẩm quốc nội. Đây là giá trị trên thị trường của tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ được sản xuất trong một phạm vi lãnh thổ hoặc 1 quốc gia trong thời gian 1 năm.

GDP bình quân đầu người được tính = tổng sản phẩm quốc nội : tổng dân số của quốc gia.

Thu nhập bình quân đầu người đánh giá sự phát triển của quốc gia (Ảnh: nguồn Freepik)

Đây là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng nhằm phản ánh kết quả sản xuất về tính bình quân đầu người trong một năm và đánh giá sự phát triển kinh tế theo thời gian và so sánh quốc tế.

Còn thu nhập bình quân đầu người là một chỉ tiêu về kinh tế - xã hội nó lại giúp phản ánh về mức sống và sự phát triển của một quốc gia. Chỉ số này được tính trên kết quả khảo sát mức sống của dân cư 2 năm/lần.

Tổng hợp

 • Tôi là nhân viên bán hàng, Smartrain có khóa học trực tuyến nào phù hợp với tôi không

  Tôi là nhân viên bán hàng, Smartrain có khóa học trực tuyến nào phù hợp với tôi không

 • Kế toán công nợ là gì và những công việc phải làm

  Kế toán công nợ là gì và những công việc phải làm

 • Các vấn đề pháp lý Startup thường gặp

  Các vấn đề pháp lý Startup thường gặp

 • Những nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư

  Những nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư

 • Nhà Kinh doanh có khác với Nhà Quản trị?

  Nhà Kinh doanh có khác với Nhà Quản trị?

 • Phân biệt quản trị doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp

  Phân biệt quản trị doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp

 • Chân dung của một người bán hàng chuyên nghiệp

  Chân dung của một người bán hàng chuyên nghiệp

 • Một Kế toán trưởng giỏi cần phải có những kỹ năng nào

  Một Kế toán trưởng giỏi cần phải có những kỹ năng nào