0918.924.388

Tìm hiểu về thu nhập bình quân đầu người là gì?

  15/02/2020

Hãy cùng Smartrain.vn  tìm hiểu Thu nhập bình quân đầu người (income per capita) là gì? Phân biệt giữa GDP/người và thu nhập bình quân đầu người.

Tìm hiểu thu nhập bình quân đầu người là gì? 

Thu nhập bình quân đầu người là gì?

Thu nhập bình quân đầu người (Income per capita) là đại lượng được tính bằng cách lấy tổng thu nhập quốc dân (GNI - Gross National Income) chia cho tổng dân số. Được xem là mức tính thu nhập bình quân cho tất cả mọi người không phân biệt giới tính, tuổi tác. Nhìn vào chỉ số này, ta sẽ thấy được sự thịnh vượng của quốc gia và mức sống của người dân.

 GDP bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người khác nhau như thế nào?

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa GDP bình quân đầu người với thu nhập bình quân đầu người, trong khi hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau.

Kinh tế phát triển thể hiện qua thu nhập bình quân đầu người(Ảnh: nguồn Freepik)

GDP – Gross Domestic Product là từ dùng để nói về tổng sản phẩm quốc nội. Đây là giá trị trên thị trường của tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ được sản xuất trong một phạm vi lãnh thổ hoặc 1 quốc gia trong thời gian 1 năm.

GDP bình quân đầu người được tính = tổng sản phẩm quốc nội : tổng dân số của quốc gia.

Thu nhập bình quân đầu người đánh giá sự phát triển của quốc gia (Ảnh: nguồn Freepik)

Đây là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng nhằm phản ánh kết quả sản xuất về tính bình quân đầu người trong một năm và đánh giá sự phát triển kinh tế theo thời gian và so sánh quốc tế.

Còn thu nhập bình quân đầu người là một chỉ tiêu về kinh tế - xã hội nó lại giúp phản ánh về mức sống và sự phát triển của một quốc gia. Chỉ số này được tính trên kết quả khảo sát mức sống của dân cư 2 năm/lần.

Tổng hợp

 • Tại sao mọi thành viên BLĐ & đội ngũ nhân viên công ty bạn đều nên học trên hệ thống Smart Train

  Tại sao mọi thành viên BLĐ & đội ngũ nhân viên công ty bạn đều nên học trên hệ thống Smart Train

 • Gia nhập top 3% giám đốc tài chính thành công nhất ngành dọc của bạn

  Gia nhập top 3% giám đốc tài chính thành công nhất ngành dọc của bạn

 • Kế toán học gì để x 10 thu nhập

  Kế toán học gì để x 10 thu nhập

 • Tự do tài chính thật sự là gì? Tại sao nguyên tắc quản lý tiền bạc của các triệu phú thực tế khác xa trong sách?

  Tự do tài chính thật sự là gì? Tại sao nguyên tắc quản lý tiền bạc của các triệu phú thực tế khác xa trong sách?

 • Để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) - Đỉnh cao nghề kế toán tài chính - cần những yêu cầu gì?

  Để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) - Đỉnh cao nghề kế toán tài chính - cần những yêu cầu gì?

 • Vai trò tối quan trọng của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

  Vai trò tối quan trọng của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

 • Bài học quản trị từ 5 điểm chung ở các doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất 2020 giữa bối cảnh khủng hoảng

  Bài học quản trị từ 5 điểm chung ở các doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất 2020 giữa bối cảnh khủng hoảng

 • Tại sao AFC là đơn vị số 1 Việt Nam về đào tạo tài chính chuyên nghiệp?

  Tại sao AFC là đơn vị số 1 Việt Nam về đào tạo tài chính chuyên nghiệp?