0918.924.388

Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự bằng các ngôn ngữ lập trình

  15/06/2018

Hiện nay có rất nhiều phần mềm quản lý nhân sự được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Dưới đây là 3 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thường được sử dụng.

Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự bằng C#

C# (đọc là "C thăng" hay "C sharp" ("xi-sáp")) là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, hiện đại, mục đích tổng quát, hướng đối tượng đợc phát triển bởi Microsoft và được phê chuẩn bởi European Computer Manufacturers Association (ECMA) và International Standards Organization (ISO). Microsoft phát triển C# dựa trên C++ và Java. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

C# được thiết kế chủ yếu bởi Anders Hejlsberg

C# được thiết kế chủ yếu bởi Anders Hejlsberg và team của ông trong khi phát triển .Net Framework. Anders Hejlsberg là kiến trúc sư phần mềm nổi tiếng với các sản phẩm Turbo Pascal, Delphi, J++, WFC.

C# được thiết kế cho Common Language Infrastructure (CLI), mà gồm Executable Code và Runtime Environment, cho phép chúng ta sử dụng các ngôn ngữ high-level đa dạng trên các nền tảng và cấu trúc máy tính khác nhau.

Dưới đây là các lý do làm C# là ngôn ngữ lập trình chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi:

 • Một ngôn ngữ lập trình hiện đại, mục đích tổng quát.
 • Hướng đối tượng.
 • Dễ dàng để học.
 • Một ngôn ngữ được cấu trúc.
 • Tạo các chương trình hiệu quả.
 • Có thể được biên dịch trên nhiều nền tảng máy tính khác nhau.
 • Là một phần của .Net Framework.

Tham khảo bài viết: Những lợi ích tuyệt vời phần mềm quản lý nhân sự mang lại

Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự bằng PHP

PHP (viết tắt hồi quy "PHP: Hypertext Preprocessor") là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML.

Zend Inc., công ty do các nhà phát triển cốt lõi của PHP lập nên

Ngôn ngữ, các thư viện, tài liệu gốc của PHP được xây dựng bởi cộng đồng và có sự đóng góp rất lớn của Zend Inc., công ty do các nhà phát triển cốt lõi của PHP lập nên nhằm tạo ra một môi trường chuyên nghiệp để đưa PHP phát triển ở quy mô doanh nghiệp.

Lý do PHP nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới:

 • Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web,
 • Tốc độ nhanh, nhỏ gọn,
 • Cú pháp giống C và Java,
 • Dễ học vì là ngôn ngữ script
 • Thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác
 • Khả năng chịu lỗi cao

Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự bằng Java

Java (phiên âm Tiếng Việt: "Gia-va") là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class). Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ được môi trường thực thi (runtime environment) chạy.

James Gosling được xem như là nhà phát minh của ngôn ngữ lập trình Java

Java được khởi đầu bởi James Gosling và bạn đồng nghiệp ở Sun Microsystems năm 1991. Ban đầu ngôn ngữ này được gọi là Oak (có nghĩa là cây sồi; do bên ngoài cơ quan của ông Gosling có trồng nhiều loại cây này), họ dự định ngôn ngữ đó thay cho C++, nhưng các tính năng giống Objective C

Lý do Java cũng góp mặt trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới:

 • Đơn giản, hướng đối tượng và quen thuộc.
 • Mạnh mẽ và an toàn.
 • Kiến trúc trung lập và di động.
 • Thực thi với hiệu suất cao.
 • Dịch ra bytecode, phân luồng và năng động.
 • Dễ sử dụng cho người dùng Java

Trên đây là 3 ngôn ngữ lập trình được sử dụng rất phổ biến để xây dựng phần mềm, không chỉ phần mềm quản lý nhân sự. Tại Việt Nam một số như phần mềm quản lý nhân sự SV.HRIS, Perfect HRM, HR Manager, Digitech HRM, OOS.GHR, Fast HRM Online… được ưa chuộng để giúp nhà quản trị nhân sự quản lý hiệu quả.

 • Nội dung cơ bản kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định tại Việt Nam

  Nội dung cơ bản kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định tại Việt Nam

 • Tìm hiểu những sai lầm trong việc hạch toán mà kế toán hay mắc phải

  Tìm hiểu những sai lầm trong việc hạch toán mà kế toán hay mắc phải

 • Bạn đã biết những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

  Bạn đã biết những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

 • Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

  Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

 • Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

  Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

 • Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

  Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp

  Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp