0918.924.388

Tìm hiểu về 5 mô hình quản trị nhân lực hiện đại hiện nay

  18/07/2018

Bạn đang tìm hiểu về các mô hình quản trị nhân lực hiện đại? Hiện nay, xây dựng và áp dụng hiệu quả mô hình quản trị nhân sự để sử dụng một cách tối ưu nguồn nhân lực là công việc dài hơi và phức tạp trong các doanh nghiệp.

Có những loại mô hình quản trị nhân lực nào?

Công tác quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự là công tác quản lý và tổ chức hợp lí nguồn nhân sự của các công ty, tổ chức, doanh nghiệp,...

Quản trị nhân sự có nhiệm vụ thu hút, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, ... cho người lao động, đồng thời giám sát lãnh đạo, tổ chức trong doanh nghiệp để bảo đảm phù hợp với luật lao động.

Quản trị nhân sự.

5 mô hình quản trị nhân lực hiện đại

Mô hình quản trị nhân lực Michigan

Mô hình quản trị nhân lực Michigan

Đây là mô hình quản trị nhân sự hiện đại được rất nhiều các doanh nghiệp sử dụng.

Chức năng:

- Tuyển dụng nhân lực

- Đánh giá nhân lực

- Định mức lương bổng

- Phát triển nhân lực

Cơ sở mô hình

- Thành tích trong công việc

- Kiểm tra lại các chiến lược và hệ thống cơ cấu tổ chức để quản lý con người cho tốt.

- Chỉ tuyển chọn các nhân viên đáp ứng được yêu cầu công việc của tổ chức.

- Ghi nhận thành quả lao động của nhân viên trong quá trình đánh giá thực hiện công việc.

- Xác định mức khen thưởng với kết quả đánh giá nhân viên.

Mô hình quản trị nhân lực hiện đại Harvard

Với mô hình này thì người lao động sẽ bị chịu tác động bởi 3 yếu tố: Chế độ làm việc, các dòng di chuyển nhân lực và mức lương bổng.

Mô hình quản trị nhân lực Harvard

Với tiêu chí của mô hình quản trị nhân sự Harvard là đặt con người ở trung tâmlấy con người làm trung tâm, mang sự hài lòng của nhân lực làm nền tảng để làm việc và phát triển. Bởi vì con người chính là nhân tố ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống phát triển của tổ chức. Con người có thể làm mọi thứ nếu nhận được sự khích lệ hợp lý.

Mô hình quản trị nhân lực hiện đại ở nước Nhật

Gồm có 3 nhân tố:

- Công nhân là người cần có kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cao.

- Đồng thời cần nghiên cứu chất lượng và hạ giá sản phẩm của mình so với thị trường.

- Tạo sự thống nhất giữa người lao động và doanh nghiệp.

Nội dung của mô hình được biểu hiện trong các lĩnh vực:

- Chính sách tuyển dụng.

- Thăng tiến và thù lao.

- Chính sách làm việc và đào tạo.

- Tham gia trực tiếp vào công việc quản trị nhân lực ở các doanh nghiệp,... trên thế giới.

Mô hình quản trị nhân lực tổng thể định hướng trong tương lai

Đây là một trong những mô hình rất hiện đại  được các công ty, doanh nghiệp, tổ chức,.. sử dụng để quản trị nguồn nhân sự.

Mô hình này ra đời nhằm giúp cho bạn có thể đưa ra một hệ thống chính sách và biện pháp quản trị nhân sự hướng tới  hình ảnh trong tương lai gắn với sự phát triển của doanh nghiệp,...  của bạn.

Mô hình quản trị nhân lực hiện đại ở nước ta

Hòa cùng với nền kinh tế thế giới thì nước ta cũng xây dựng 3 mô hình quản trị nhân lực: Đó là ở các khu vực hành chính sự nghiệp; trong các doanh nghiệp, công ty,... nhà nước; và mở rộng hơn ra các khu vực không thuộc sự sở hữu của nhà nước.

Với 3 mô hình này, nền kinh tế nước ta đã và đang tới gần cánh cổng phát triển cùng với các nước phát triển trên thế giới.

Mô hình quản trị nhân lực hiện đại ở nước ta

Bên trên là 5 mô hình quản trị nhân lực hiện đại được áp dụng vào bộ máy nhân sự ở nhiều doanh nghiệp. Bạn hãy lựa chọn một mô hình quản trị nhân sự phù hợp với doanh nghiệp nếu như muốn nguồn nhân sự của doanh nghiệp luôn phát triển.

 • Nội dung cơ bản kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định tại Việt Nam

  Nội dung cơ bản kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định tại Việt Nam

 • Tìm hiểu những sai lầm trong việc hạch toán mà kế toán hay mắc phải

  Tìm hiểu những sai lầm trong việc hạch toán mà kế toán hay mắc phải

 • Bạn đã biết những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

  Bạn đã biết những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

 • Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

  Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

 • Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

  Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

 • Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

  Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp

  Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp