0918.924.388

Kế toán thuế là gì? Mô tả công việc của kế toán thuế là làm gì?

  17/07/2018

Kế toán thuế là một trong những công việc quan trọng của mỗi tổ chức. Tuy nhiên người học ngành này ra vẫn còn rất nhiều mơ hồ. Bạn muốn biết kế toán thuế là gì và công việc của kế toán thuế ra sao? Mọi thông tin ở ngay dưới đây.

Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là một phần thuộc bộ phận kế toán, có vai trò quan trọng và không thể thiếu trong mỗi tổ chức hay doanh nghiệp. Việc hạch toán thuế tuân theo các Bộ luật của Nhà nước, quy định các nguyên tắc cụ thể mà các công ty mà các tổ chức và cá nhân phải tuân theo khi chuẩn bị tờ khai thuế của họ.

Vậy công việc của kế toán thuế là làm gì ?

1. Công việc định kỳ các kế toán thuế cần phải làm

Trước ngày 20 hàng tháng, bộ phận kế toán thuế cần phải nộp:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) cùng với bảng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (với cả đầu ra và đầu vào) của tổ chức trong thời gian tháng vừa qua. Hóa đơn đầu ra cần phải kê ngay, hóa đơn đầu vào không được chậm hơn 6 tháng kể từ ngày phát sinh hóa đơn GTGT đó nếu muốn được khấu trừ thuế GTGT.

- Tờ khai thuế TNDN theo quý của hoạt động kinh doanh sản xuất của tổ chức.

Trước ngày 31 tháng 3 hàng năm phải nộp báo cáo tài chính doanh nghiệp của năm trước.

Công việc của kế toán thuế là gì?

2. Công việc cụ thể của một kế toán thuế

- Bộ phận kế toán thuế sẽ làm việc trực tiếp cùng cơ quan thuế Nhà nước nếu có việc phát sinh.

- Thường xuyên kiểm tra và đối chiếu các hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào và đầu ra của từng cơ sở.

- Thường xuyên kiểm tra và đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu.

- Hàng tháng cần lập báo cáo tài tổng hợp thuế GTGT đầu ra theo thuế suất và đầu vào theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.

- Theo dõi các vấn đề về ngân sách như báo cáo nộp, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế của tổ chức.

- Đối chiếu số liệu với kế toán tổng hợp về báo cáo thuế giữa báo cáo và quyết toán của công ty.

- Lập hồ sơ ưu đãi cho các dự án mới, đăng ký các đơn vị phát sinh và điều chỉnh giảm nếu có phát sinh.

- Khi có phát sinh thì lập hồ sơ hoàn thuế.

- Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc khi được yêu cầu.

- Thường xuyên kiểm tra hóa đơn đầu vào, thông báo đến các cơ sở có liên quan nếu truy ra các loại hóa đơn không hợp pháp.

- Đóng chứng từ báo cáo thuế của công ty hàng tháng.

- Thường xuyên kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo với cục thuế.

- Lập bảng kê khai sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT VCNB theo thời gian, STT và số quyển để tránh việc hư hỏng hay thất thoát.

- Thường xuyên kiểm tra đối chiếu các biên bản trả - nhận hàng để có thể điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin về Luật thuế, sau đó soạn thảo theo thông báo về nghiệp vụ cũng như quy định của Luật thuế mới để các cơ sở của tổ chức biết mà thực hiện.

- Thực hiện các công việc bao gồm: Lập kế hoạch về thuế giá trị gia tăng, thu nhập của doanh nghiệp và thực hiện việc nộp ngân sách.

- Yêu cầu chấp hành nguyên tắc về bảo mật.

- Phải theo dõi chặt chẽ tình hình giao – nhận hóa đơn (thực hiện mở sổ giao và ký nhận).

- Theo dõi tình hình giao - nhận hóa đơn của các đơn vị cơ sở.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ theo tháng, quý hoặc năm.

- Cập nhật và lập dấu báo công nợ của các đơn vị cơ sở.

3. Quyền hạn và trách nhiệm của kế toán thuế

- Bộ phận kế toán thuế phải đề xuất các hướng xử lý đối với các trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh hoặc hủy bỏ theo quy định của Luật thuế hiện hành.

- Đưa ra các nhận xét và đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa quyết toán và báo cáo thuế.

- Hướng dẫn KYCS thực hiện công việc kê khai báo cáo thuế theo quy định.

- Các mối liên hệ công tác của kế toán thuế.

- Kế toán thuế thuộc bộ phận kế toán trong tổ chức, chịu sự chỉ đạo, phân công công việc và nhận sự điều hành trực tiếp của trưởng bộ phận.

- Cần có sự đồng ý của ban giám đốc hoặc kế toán trưởng khi cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ do mình phụ trách.

- Quan hệ với các đơn vị nội bộ tổ chức trong phạm vi trách nhiệm của mình, đảm nhiệm hoàn thành tốt công việc.

- Trao đổi hoặc cung cấp thông tin với các kế toán cơ sở nội bộ.

Trên đây là toàn bộ thông tin về kế toán thuế cũng như công việc, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận kế toán thuế trong tổ chức, doanh nghiệp.

Để tìm hiểu nhiều khái niệm liên quan đến kế toán thuế, bạn có thể truy cập vào chuyên mục Tin tức tài chính để tìm hiểu thêm các thông tin cần thiết khác.

 • Tại sao mọi thành viên BLĐ & đội ngũ nhân viên công ty bạn đều nên học trên hệ thống Smart Train

  Tại sao mọi thành viên BLĐ & đội ngũ nhân viên công ty bạn đều nên học trên hệ thống Smart Train

 • Gia nhập top 3% giám đốc tài chính thành công nhất ngành dọc của bạn

  Gia nhập top 3% giám đốc tài chính thành công nhất ngành dọc của bạn

 • Kế toán học gì để x 10 thu nhập

  Kế toán học gì để x 10 thu nhập

 • Tự do tài chính thật sự là gì? Tại sao nguyên tắc quản lý tiền bạc của các triệu phú thực tế khác xa trong sách?

  Tự do tài chính thật sự là gì? Tại sao nguyên tắc quản lý tiền bạc của các triệu phú thực tế khác xa trong sách?

 • Để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) - Đỉnh cao nghề kế toán tài chính - cần những yêu cầu gì?

  Để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) - Đỉnh cao nghề kế toán tài chính - cần những yêu cầu gì?

 • Vai trò tối quan trọng của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

  Vai trò tối quan trọng của Giám đốc tài chính (CFO) trong doanh nghiệp

 • Bài học quản trị từ 5 điểm chung ở các doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất 2020 giữa bối cảnh khủng hoảng

  Bài học quản trị từ 5 điểm chung ở các doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất 2020 giữa bối cảnh khủng hoảng

 • Tại sao AFC là đơn vị số 1 Việt Nam về đào tạo tài chính chuyên nghiệp?

  Tại sao AFC là đơn vị số 1 Việt Nam về đào tạo tài chính chuyên nghiệp?