0918.924.388

Tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực y tế và xã hội

  19/07/2018

Quản lý nguồn nhân lực y tế và xã hội tốt sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Kéo theo đó là sự thăng hoa của hàng loạt các tổ chức, doanh nghiệp. Bạn muốn doanh nghiệp của mình phát triển? Để có thực hiện được mong muốn thì điều kiện cần và đủ là bạn phải có cách quản lý nguồn nhân lực thật tốt, hiện đại.

Quản lý nguồn nhân lực xã hội là gì?

Bạn có thể hiểu đơn giản nguồn nhân lực xã hội là toàn bộ những người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động.

Trong quá trình vận hành của mình nguồn nhân lực xã hội trải qua nhiều thời kỳ, phát triển, tái tạo sản xuất, phân bố và từ đó để phân bổ, sử dụng vào các hoạt động của sản xuất trong xã hội.

Quản lý nguồn nhân lực xã hội

Đối với cá nhân người lao động thì quá trình này diễn ra theo một trình tự trước sau ( sinh ra, lớn lên, đi học, tham gia vào các hoạt động sản xuất ở một ngành, lĩnh vực được trả lương, kết thúc quá trình tham gia lao động và bảo hiểm xã hội.

Vai trò và trách nhiệm của đội ngũ làm công tác quản lý nguồn nhân lực ngày càng trở nên quan trọng đối với sự thành bại của mỗi doanh nghiệp và các tổ chức. Hầu hết các đơn vị sử dụng lao động đã bắt đầu chú trọng và chuyên nghiệp hóa công tác quản lý nguồn nhân lực nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Với vai trò to lớn của mình, nguồn nhân lực xã hội đã góp phần củng cố nền kinh tế nói riêng của doanh nghiệp và nói chung của đất nước. Quản lý nguồn nhân lực xã hội giúp cho đất nước hình thành diện mạo mới để hòa chung với nền kinh tế toàn cầu.

Quản lý nguồn nhân lực y tế

Quản lý nguồn nhân lực y tế

Nhân lực là nguồn quan trọng nhất trong các nguồn lực, nó quyết định toàn bộ số lượng và chất lượng của các hoạt động; quyết định sự thành bại hay thành công của một tổ chức, doanh nghiệp,... và hiển nhân là ngành y tế cũng cần điều đó.

Quản lý nguồn nhân lực y tế là một trong nhiều khâu quan trọng đối với sự phát triển của nước nhà nói chung. Nhân lực y tế có những đặc trưng riêng, đòi hỏi một trình độ riêng về kinh nghiệm nghề nghiệp và đạo đức y học. Nếu như nhà nước và các cơ sở y tế tư nhân nói chung không chú ý đến quản lý nguồn nhân lực và phát triển nhân lực đúng mức thì sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ cơ sở của mình.

Nhìn chung, nguồn nhân lực y tế của Việt Nam còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng. Vì vậy, quản lý nguồn nhân lực y tế cần phải tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn và tồn tại để giúp cho xã hội và cộng đồng người nước ta luôn phát triển, bền vững.

Quản lý nguồn nhân lực y tế tốt – cơ hội phát triển của nước nhà.

Quản lý nguồn nhân lực với vai trò to lớn của mình đã và đang là vấn đề quan trọng trong công cuộc xây dựng nước nhà.

 • Các lỗi về hóa đơn và mức xử phạt mới nhất kể từ năm 2022

  Các lỗi về hóa đơn và mức xử phạt mới nhất kể từ năm 2022

 • Những lợi ích bất ngờ của đào tạo trực tuyến

  Những lợi ích bất ngờ của đào tạo trực tuyến

 • 18 trang web tra cứu thông tin dân kinh tế cần phải biết

  18 trang web tra cứu thông tin dân kinh tế cần phải biết

 • 3 điều để cuộc sống trở nên viên mãn

  3 điều để cuộc sống trở nên viên mãn

 • Lợi ích của đào tạo Inhouse tới doanh nghiệp

  Lợi ích của đào tạo Inhouse tới doanh nghiệp

 • Những câu nói hay, truyền cảm hứng cho bạn

  Những câu nói hay, truyền cảm hứng cho bạn

 • Netflix chuẩn bị cho chạy quảng cáo trên nền tảng

  Netflix chuẩn bị cho chạy quảng cáo trên nền tảng

 • Bí quyết tăng hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp trong thời kỳ biến động

  Bí quyết tăng hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp trong thời kỳ biến động