0918.924.388

Tỷ suất lợi nhuận là gì? Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ROS

  30/06/2018

Các nhà tư bản ở bất cứ thời đại nào đều không chỉ quan tâm tới yếu tố lợi nhuận mà đặc biệt tính toán tới tỷ suất lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận.

Tỷ suất lợi nhuận là gì?

Tỷ suất lợi nhuận là gì? Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ROS

Tỷ suất lợi nhuận là tỷ số tính theo phần trăm giữa giá trị thặng dư và toàn bộ tư bản ứng trước. Lợi nhuận là kết quả của toàn bộ tư bản đầu tư.

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ROS có ý nghĩa là một đồng doanh thu thuần tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Tỷ số này càng cao thì càng tốt.

Công thức tính ROS:

ROS = Tổng lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu thuần

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận vốn:

Trong đó :

Tsv là tỷ suất lợi nhuận vốn.

P là lợi nhuận trong kỳ.

Vbq là tổng số vốn sản xuất được sử dụng bình quân trong kỳ (vốn cố định và vốn lưu động hoặc vốn chủ sở hữu).

Tỷ suất lợi nhuận giá thành là quan hệ tỷ lệ giữa lợi nhuận tiêu thụ so với giá thành toàn bộ của sản phẩm hàng hoá tiêu thụ.

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận giá thành

Trong đó :

Tsg là tỷ suất lợi nhuận giá thành.

P là lợi nhuận tiêu thụ trong kỳ.

Zt là giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hoá tiêu thụ trong kỳ.

Thông qua tỷ suất lợi nhuận giá thành có thể thấy rõ hiệu quả của chi phí bỏ vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong kỳ.

Tỷ suất lợi nhuận doanh thu bán hàng là một chỉ số tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong đó :

Tst là tỷ suất lợi nhuận doanh thu bán hàng.

P là lợi nhuận tiêu thụ trong kỳ.

T là doanh thu bán hàng trong kỳ.

Các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất giá trị thặng dư: Tỷ suất giá trị này càng cao thì tỷ suất lợi nhuận càng lớn và ngược lại

Cấu tạo hữu cơ của tư bản: Trong điều kiện tỷ suất giá trị thặng dư không đổi, cấu tạo hưu cơ tư bản càng cao thì tỷ suất lợi nhuận lại càng giảm và ngược lại.

Tốc độ chu chuyển của tư bản: nếu trong năm tốc độ chu chuyển của tư bản càng tăng thì tỷ suất thặng dư của tư bản ấy càng lớn kéo tho tỷ suất lợi nhuận đồng thời tăng.

Tiết kiệm tư bản bất biến: Trong điều kiện tỷ suất thặng dư và tư bản khả biến không đổi, nếu tư bản bất biến càng lớn thì tỷ suất lợi nhuận càng nhỏ.

Để có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận cao nhất đòi hỏi các nhà quản trị phải hiểu rõ bản chất cũng như các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận. Từ đó giúp doanh nghiệp tránh được rủi ro, giảm thiểu lãng phí.

 • Tôi là nhân viên bán hàng, Smartrain có khóa học trực tuyến nào phù hợp với tôi không

  Tôi là nhân viên bán hàng, Smartrain có khóa học trực tuyến nào phù hợp với tôi không

 • Kế toán công nợ là gì và những công việc phải làm

  Kế toán công nợ là gì và những công việc phải làm

 • Các vấn đề pháp lý Startup thường gặp

  Các vấn đề pháp lý Startup thường gặp

 • Những nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư

  Những nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư

 • Nhà Kinh doanh có khác với Nhà Quản trị?

  Nhà Kinh doanh có khác với Nhà Quản trị?

 • Phân biệt quản trị doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp

  Phân biệt quản trị doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp

 • Chân dung của một người bán hàng chuyên nghiệp

  Chân dung của một người bán hàng chuyên nghiệp

 • Một Kế toán trưởng giỏi cần phải có những kỹ năng nào

  Một Kế toán trưởng giỏi cần phải có những kỹ năng nào