0918.924.388

Tỷ suất lợi nhuận là gì? Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ROS

  30/06/2018

Các nhà tư bản ở bất cứ thời đại nào đều không chỉ quan tâm tới yếu tố lợi nhuận mà đặc biệt tính toán tới tỷ suất lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận.

Tỷ suất lợi nhuận là gì?

Tỷ suất lợi nhuận là gì? Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ROS

Tỷ suất lợi nhuận là tỷ số tính theo phần trăm giữa giá trị thặng dư và toàn bộ tư bản ứng trước. Lợi nhuận là kết quả của toàn bộ tư bản đầu tư.

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ROS có ý nghĩa là một đồng doanh thu thuần tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Tỷ số này càng cao thì càng tốt.

Công thức tính ROS:

ROS = Tổng lợi nhuận sau thuế / Tổng doanh thu thuần

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận vốn:

Trong đó :

Tsv là tỷ suất lợi nhuận vốn.

P là lợi nhuận trong kỳ.

Vbq là tổng số vốn sản xuất được sử dụng bình quân trong kỳ (vốn cố định và vốn lưu động hoặc vốn chủ sở hữu).

Tỷ suất lợi nhuận giá thành là quan hệ tỷ lệ giữa lợi nhuận tiêu thụ so với giá thành toàn bộ của sản phẩm hàng hoá tiêu thụ.

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận giá thành

Trong đó :

Tsg là tỷ suất lợi nhuận giá thành.

P là lợi nhuận tiêu thụ trong kỳ.

Zt là giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hoá tiêu thụ trong kỳ.

Thông qua tỷ suất lợi nhuận giá thành có thể thấy rõ hiệu quả của chi phí bỏ vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong kỳ.

Tỷ suất lợi nhuận doanh thu bán hàng là một chỉ số tổng hợp phản ánh kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong đó :

Tst là tỷ suất lợi nhuận doanh thu bán hàng.

P là lợi nhuận tiêu thụ trong kỳ.

T là doanh thu bán hàng trong kỳ.

Các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất giá trị thặng dư: Tỷ suất giá trị này càng cao thì tỷ suất lợi nhuận càng lớn và ngược lại

Cấu tạo hữu cơ của tư bản: Trong điều kiện tỷ suất giá trị thặng dư không đổi, cấu tạo hưu cơ tư bản càng cao thì tỷ suất lợi nhuận lại càng giảm và ngược lại.

Tốc độ chu chuyển của tư bản: nếu trong năm tốc độ chu chuyển của tư bản càng tăng thì tỷ suất thặng dư của tư bản ấy càng lớn kéo tho tỷ suất lợi nhuận đồng thời tăng.

Tiết kiệm tư bản bất biến: Trong điều kiện tỷ suất thặng dư và tư bản khả biến không đổi, nếu tư bản bất biến càng lớn thì tỷ suất lợi nhuận càng nhỏ.

Để có thể đạt được tỷ suất lợi nhuận cao nhất đòi hỏi các nhà quản trị phải hiểu rõ bản chất cũng như các nhân tố ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận. Từ đó giúp doanh nghiệp tránh được rủi ro, giảm thiểu lãng phí.

 • Các lỗi về hóa đơn và mức xử phạt mới nhất kể từ năm 2022

  Các lỗi về hóa đơn và mức xử phạt mới nhất kể từ năm 2022

 • Những lợi ích bất ngờ của đào tạo trực tuyến

  Những lợi ích bất ngờ của đào tạo trực tuyến

 • 18 trang web tra cứu thông tin dân kinh tế cần phải biết

  18 trang web tra cứu thông tin dân kinh tế cần phải biết

 • 3 điều để cuộc sống trở nên viên mãn

  3 điều để cuộc sống trở nên viên mãn

 • Lợi ích của đào tạo Inhouse tới doanh nghiệp

  Lợi ích của đào tạo Inhouse tới doanh nghiệp

 • Những câu nói hay, truyền cảm hứng cho bạn

  Những câu nói hay, truyền cảm hứng cho bạn

 • Netflix chuẩn bị cho chạy quảng cáo trên nền tảng

  Netflix chuẩn bị cho chạy quảng cáo trên nền tảng

 • Bí quyết tăng hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp trong thời kỳ biến động

  Bí quyết tăng hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp trong thời kỳ biến động