0918.924.388

Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

  20/06/2018

Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay bao gồm những thành phần nào? Chúng ta cùng khám phá các hệ thống đó trong bài viết này nhé.

1. Hệ thống báo cáo tài chính năm

Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng trong các doanh nghiệp bao gồm 4 báo cáo bắt buộc là Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Các bạn có thể tìm hiểu về từng thành phần trong hệ thống báo cáo tài chính năm tại các bài viết sau:

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu báo cáo tài chính năm của Công ty CPTM xăng dầu

2. Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ

Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ được lập vào mỗi quý của năm tài chính (Không báo gồm quý IV). Các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng…) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.

Đối với các đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm xảy ra các hoạt động trên.

Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và dạng tóm lược. Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ có các chỉ tiêu, mã số chỉ tiêu, nội dung phản ánh và phương pháp lập giống như báo cáo tài chính năm tương ứng.

Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược và dạng chọn lọc chỉ phản ánh những thông tin chủ yếu trên từng báo cáo.

Khi lập và trình bày báo cáo tài chính dạng tóm lược, kế toán phải tuân thủ các quy định cũng như nguyên tắc về lập và trình bày báo cáo tài chính.

Một mẫu báo cáo tài chính giữa niên độ

3. Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất là mẫu báo cáo tài chính được lập ra dựa trên cơ sở là sự hợp nhất của các báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con giúp tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu ở thời điểm kết thúc năm tài chính của một tập đoàn.

Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính của tập đoàn như một doanh nghiệp độc lập không tính đến các ranh giới pháp lý của các pháp nhân riêng biệt là công ty mẹ hay các công ty con trong tập đoàn.

Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm 4 biểu mẫu sau:

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

- Thuyết minh báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính hợp nhất được lập ra và trình bày trên nguyên tắc kế toán và nguyên tắc đánh giá như báo cáo tài chính hàng năm của các doanh nghiệp độc lập trên cơ sở tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và áp dụng chính sách kế toán thống nhất cho các giao dịch và sự kiện cùng loại trong những hoàn cảnh tương tự trong toàn bộ tập đoàn.

Trường hợp công ty con sử dụng các chính sách kế toán khác với chính sách chung của tập đoàn thì công ty con phải có điều chỉnh thích hợp các báo cáo tài chính trước khi sử dụng cho việc lập báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn, nếu không thể điều chỉnh được thì phải giải trình về những khác biệt trong thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Các báo cáo tài chính của công ty ẹ và công ty con sử dụng để hợp nhất phải được lập cho cùng một kỳ kế toán năm. Trường hợp kết thúc kỳ kế toán năm là khác nhau, công ty con phải lập thêm một báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất có kỳ kế toán trùng với kỳ kế toán năm của tập đoàn.

Báo cáo tài chính sử dụng để hợp nhất có thể được lập vào thời điểm khác nhau miễn là thời gian chênh lệch không vượt quá 3 tháng và phải nhất quán qua các kỳ kế toán năm.

Đối với kết quả hoạt động của công ty con đưa vào báo cáo tài chính hợp nhất kể từ ngày mua công ty con cho đến ngày thanh lý công ty con tức là tính thời gian công ty mẹ nắm quyền kiếm soát công ty con.

Khoản chênh lệch giữa thu về thanh lý với chi về thanh lý của công ty con được ghi nhận trong báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất như khoản lãi, lỗ thanh lý công ty con.

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

4. Hệ thống báo cáo tài chính tổng hợp

Báo cáo tài chính tổng hợp là báo cáo tài chính đơn vị cấp trên lập ra nhằm mục đích tổng hợp và trình bày một cách tổng quát và toàn diện tình hình tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu ở thời điểm kết thúc năm tài chính, tình hình và kế quả hoạt động kinh doanh năm tài chính của đơn vị.

Khi lập báo cáo tài chính tổng hợp, đơn vị cấp trên phải tổng hợp tất cả các báo cáo tài chính của tất cả các đơn vị do mình quản lý (kể cả báo cáo tài chính của bản thân đơn vị cấp trên), không được loại trừ bất kỳ báo cáo của đơn vị nào kể cả đơn vị có hoạt động kinh doanh khác biệt.

Hệ thống báo cáo tài chính tổng hợp được lập và trình bày theo nguyên tắc kế toán và nguyên tắc đánh giá như báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp độc lập và dựa trên cơ sở áp dụng chính sách kế toán thống nhất cho các giao dịch và sự kiện cùng loại trong những hoàn cảnh tương tự.

Kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị thành viên sẽ được đưa vào báo cáo tài chính tổng hợp kể từ ngày đơn vị đó trở thành thành viên

Báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc sử dụng để lập báo cáo tài chính tổng hợp phải được lập cho cùng một kỳ kế toán. Theo quy định, báo cáo tài chính sử dụng để tổng hợp có thể được lập vào thời điểm khác nhau miễn là thời gian chênh lệch không vượt quá 3 tháng.

Một mẫu báo cáo tài chính tổng hợp

Trong trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán là khác nhau quá 3 tháng thì đơn vị trực thuộc phải lập thêm 1 bộ báo cáo tài chính khác nhằm mục đích tổng hợp có kỳ kế oán trùng với kỳ kế toán năm của đơn vị cấp trên.

Trên đây là 4 hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp tồn tại ở Việt Nam. Mỗi hệ thống đều có những đặc điểm giống, khác nhau, tuy nhiên mục đích cuối cùng của các hệ thống này vẫn là tổng hợp kết quả và đánh giá tài chính cho doanh nghiệp.

Hi vọng bài viết trên sẽ cung cấp những thông tin hữu ích nhất cho các bạn. Để xem thêm bài viết thông tin khác, bạn có thể truy cập tại chuyên mục: Tin tức

 • Các lỗi về hóa đơn và mức xử phạt mới nhất kể từ năm 2022

  Các lỗi về hóa đơn và mức xử phạt mới nhất kể từ năm 2022

 • Những lợi ích bất ngờ của đào tạo trực tuyến

  Những lợi ích bất ngờ của đào tạo trực tuyến

 • 18 trang web tra cứu thông tin dân kinh tế cần phải biết

  18 trang web tra cứu thông tin dân kinh tế cần phải biết

 • 3 điều để cuộc sống trở nên viên mãn

  3 điều để cuộc sống trở nên viên mãn

 • Lợi ích của đào tạo Inhouse tới doanh nghiệp

  Lợi ích của đào tạo Inhouse tới doanh nghiệp

 • Những câu nói hay, truyền cảm hứng cho bạn

  Những câu nói hay, truyền cảm hứng cho bạn

 • Netflix chuẩn bị cho chạy quảng cáo trên nền tảng

  Netflix chuẩn bị cho chạy quảng cáo trên nền tảng

 • Bí quyết tăng hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp trong thời kỳ biến động

  Bí quyết tăng hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp trong thời kỳ biến động